Když je Quiet Boot Enabled, RAID OPROM nebude při startu viditelný - Think Server TD230 - Lenovo Support CZ