LXCO muestra solo firmware UEFI y LXPM en ThinkSystem SR635 y SR655 - Lenovo ThinkSystem - Lenovo Support CO