SLES12: dependencias perdidas que instalan el controlador intel-ixgbe - Servidores Lenovo x86 e IBM Systems - Lenovo Support CO