Lenovo ThinkSystem SR645 Installing rack latches - Lenovo Support CH