Lenovo ThinkSystem SR950 removing a midplane - Lenovo Support BG