Lenovo ThinkSystem SE350 removing a LOM - Lenovo Support BG