Lenovo ThinkSystem SR550 removing a rack latch - Lenovo Support BG