Lenovo ThinkSystem SR570 installing a rack latch - Lenovo Support BG