XCC displays DVD-ROM storage as "M.2 SATA HDD" - Lenovo ThinkSystem ST550 - Lenovo Support BG