Verwijderen van de basisafdekking - Think Pad T440 - Lenovo Support BE