UPP-knooppuntinstellingen worden overschreven met standaardwaarden na opnieuw opstarten wanneer UPS rechtstreeks is aangesloten op de server - IBM UPS - Lenovo Support BE