SCCM: Windows implementeren op een Think product met meerdere fysieke schijven - Lenovo Support BE