Ventilatoren in één koelzone kunnen op hogere snelheden werken dan andere In een Flex-chassis - Lenovo Flex-systeem - Lenovo Support BE