SRIOV-instelling "aantal VF's per PF" kan veranderen, zelfs wanneer SRIOV is uitgeschakeld - Lenovo Think System - Lenovo Support BE