Aansluitingen van nutsvoorzieningen kunnen verloren gaan waardoor een thermisch incident ontstaat - IBM UPS - Lenovo Support BE