LXCA: kan de knooppuntnaam niet bewerken voor bepaalde flex-knooppunten - IBM Flex System - Lenovo Support BE