Systeem kan de TXT-modus niet openen nadat TXT is ingeschakeld - Think Server - Lenovo Support BE