In logboekvermeldingen die zowel "Redundantie voedingstoevoer verloren" als "Planaire fout" vermelden, kan er een probleem met de voeding zijn - Think Server RD210, RD220 - BE