"Kan licentiebestand RTF-bestand niet lezen" tijdens het installeren van Windows 2019 met LXPM - Lenovo Think System - BE