Het systeem hernoemen werkt slechts één keer na het opstarten van IMM - Lenovo Flex System - BE