Simulator: pictogrammen toevoegen aan of verwijderen van het startscherm - ZUK Z1 - BE