Simulator: de datum en tijd van het systeem aanpassen - ZUK Z1 - BE