Lenovo ThinkSystem SR665 Removing a C1 rearwall bracket - Lenovo Support AU