Lenovo ThinkSystem SR645 Installing a CMOS battery - Lenovo Support AU