Lenovo ThinkSystem SR950 installing riser slots 16 & 17 - Lenovo Support AU