Lenovo ThinkSystem SR670 removing a hot-swap power supply - Lenovo Support AU