Lenovo ThinkSystem SR550 installing a rack latch - Lenovo Support AU