Lenovo ThinkSystem SR530 installing a DIMM - Lenovo Support AU