Lenovo ThinkSystem SR630 removing a backplane - Lenovo Support AU