dmesg error "localhost rdma-init-kernel: modprobe خطأ: تعذر إدراج 'i40iw': وسيطة غير صالحة" - Lenovo ThinkSystem - Lenovo Support AE