العديد من رسائل خطأ "WHEA-Logger Event 17" تظهر في Windows System Viewer System Log - Think Centre M700، M800، M900، M700z، M800z، X1، Think Station P310 - Lenovo Support AE