Print
Tylko Logowanie obsługujące
login Konto
Search
Unsupported Browser Detected: Dear user, the browser you’re currently using is not supported by this website. Please click here for more information about the browsers we support and how to obtain them.

Zasady usług gwarancyjnych


Oświadczenia o ograniczonej gwarancji

Omówienie ograniczonej gwarancji na sprzedawane produkty Lenovo.

Uwaga:  

  1. Okres gwarancji na wszystkie baterie, rysiki i pióra cyfrowe jest ograniczony do 12 miesięcy, chyba że określono inaczej. Oznacza to, że Lenovo będzie bezpłatnie świadczyć usługi gwarancyjne w odniesieniu do baterii, rysików i piór cyfrowych w trakcie 12-miesięcznego okresu gwarancji. 
  2. Usługi gwarancyjne mogą nie być dostępne w każdej lokalizacji, mogą też różnić się w poszczególnych lokalizacjach. 
  3. W przypadku akcesoriów należy zachować dowód zakupu i opakowanie. Mogą one być wymagane, aby użytkownik mógł skorzystać z usług gwarancyjnych. 

Umowa licencyjna Lenovo


Wymiana wyświetlacza LCD z powodu wadliwych pikseli

Omówienie wymiany wyświetlacza LCD z powodu wadliwych pikseli