Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Power Manager dla systemu Windows XP — ThinkPad

   wstecz#ProductName# - Pobieranie

   Imię
   System operacyjny
   Wersja
   Wypuszczone
   Pobierz teraz
   Checksum Data
   Power Manager driver
   exe
   16.5 MB
   Windows XP (32-bitowy)
   5.20
   4/19/2013
   README for Power Manager driver
   txtreadme
   30 KB
   Windows XP (32-bitowy)
   5.20
   4/19/2013

   Ten pakiet służy do instalacji programów narzędziowych Power Manager (Menedżera zasilania).

   Jeżeli pakiet został zainstalowany wcześniej, aktualizacja (instalacja z zastąpieniem) tego pakietu spowoduje usunięcie problemów, dodanie nowych funkcji lub rozszerzenie funkcji tak, jak to opisano poniżej.

   Spis treści
   Obsługiwane komputery ThinkPad
   Obsługiwane systemy operacyjne
   Podsumowanie zmian
   Wymagania
   Instrukcja instalacji
   Instrukcja dezinstalacji
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

   Obsługiwane komputery ThinkPad
   • Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15
   • Edge E10, Edge E30, Edge E40, Edge E50
   • Edge E120, Edge E125, Edge E220s, Edge E320, Edge E325
   • Edge E420, Edge E420s, Edge E520, Edge L330
   • Edge S430
   • L410, L412, L420, L421, L430, L510, L512, L520, L530
   • Reserve Edition
   • R51e, R52, R60, R60e, R61, R61e, R61i
   • R400, R500
   • SL300, SL400, SL400c, SL410, SL500, SL500c, SL510
   • S430
   • T43, T43p, T60, T60p, T61, T61p
   • T400, T400s, T410, T410i, T410s, T410si
   • T420, T420i, T420s, T420si, T430, T430i, T430s, T430si
   • T500, T510, T510i, T520, T520i, T530, T530i
   • W500, W510, W520, W530, W700, W700ds, W701, W701ds
   • X1, X1 Carbon (typ 34xx)
   • X32, X40, X41, X41 Tablet
   • X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
   • X100e, X120e, X121e, X130e, X131e
   • X200, X200s, X200 Tablet, X201, X201i, X201s, X201 Tablet
   • X220, X220i, X220 Tablet, X220i Tablet
   • X230, X230i, X230 Tablet, X230i Tablet, X230s
   • X300, X301
   • Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, Z61t

   Obsługiwane systemy operacyjne
   • Microsoft Windows XP Home Edition, Professional
   • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

   Podsumowanie zmian

   Gdzie:

   • [Ważne] Ważna aktualizacja
   • (Nowość) Nowa funkcja lub ulepszenie
   • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

   Wersja 5.20

   • (Nowość) Dodano obsługę urządzeń ThinkPad X230s.
   • (Poprawka) Usunięto problem mogący powodować nieprawidłowe działanie ustawień harmonogramu zasilania z uwzględnieniem polityki grupy.

   Wersja 5.13

   • (Poprawka) Usunięto problem, w którym stan funkcji planowania szczytowego zużycia (Peak power scheduler) nie wyświetlał się w postaci etykietki narzędzia.
   • (Poprawka) Usunięto problem uniemożliwiający wyświetlanie się wskaźnika GPU w interfejsie użytkownika po podłączeniu monitora zewnętrznego i zamknięciu pokrywy.

   Wersja 5.12

   • (Nowość) Dodano obsługę systemu Microsoft Windows XP Professional SP3 dla urządzeń ThinkPad S430, Edge S430.
   • (Nowość) Dodano obsługę urządzeń ThinkPad X131e.
   • (Nowość) Dodano obsługę funkcji Enhanced Active Directory.
   • (Nowość) Usunięto funkcję aktualizacji oprogramowania układowego baterii (Battery Firmware Update).
   • (Nowość) Zaktualizowano interfejs użytkownika trybu zasilania samolotowego.
   • (Poprawka) Usunięto problem powodujący wyłączanie wirtualnego napędu optycznego zamiast rzeczywistego.
   • (Poprawka) Usunięto problem uniemożliwiający zaktualizowanie daty ostatniej kontroli przez oprogramowanie układowe baterii, jeśli aktualizacja nie była dostępna.
   • (Poprawka) Usunięto problem powodujący wyświetlanie wersji oprogramowania układowego baterii, nawet jeśli składa się ona z zer (0).
   • (Poprawka) Usunięto problem powodujący, że naciśnięcie kombinacji klawiszy Fn + F3 skutkowało wyświetleniem wyświetlacza ekranowego (On Screen Display) nawet wtedy, gdy użytkownik został wylogowany.
   • (Poprawka) Usunięto problem powodujący zgłaszanie nieprawidłowego działania narzędzia Power Manager przez program Lenovo Patch Utility, jeśli to inny program działał w sposób nieprawidłowy.
   • (Poprawka) Usunięto problem z przeciekiem pamięci.

   Wersja 5.05

   • (Nowość) Dodano obsługę urządzeń ThinkPad Edge L330.
   • (Nowość) Dodano obsługę urządzeń ThinkPad X1 Carbon (typ 34xx).
   • (Nowość) Aktualizacja Cisco EnergyWise.

   Wersja 5.01

   • (Nowość) Dodano obsługę urządzeń ThinkPad L430, L530, T430, T430i, T430s, T430si, T530, T530i, W530, X230, X230i, X230 Tablet, X230i Tablet.
   • (Nowość) Dodano obsługę aktualizacji oprogramowania układowego baterii (Battery Firmware Update).

   Uwaga:
   W pliku README w tabeli załączników znajduje się pełna lista zmian i poprawek wprowadzonych w tej aktualizacji sterownika.

   Wymagania

   Przed zainstalowaniem tego pakietu należy zainstalować środowisko Microsoft .NET Framework 3.0 lub wyższe.
   Środowisko .NET Framework można pobrać z poniższej witryny internetowej.
   http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx

   Instrukcja instalacji

   Uwaga:

   • Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizowanie oprogramowania może nie być konieczne. Aby ustalić, czy należy aktualizować oprogramowanie, zapoznaj się z częścią Ustalanie, która wersja jest zainstalowana.
   Instalacja ręczna

   W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer i Eksplorator Windows.

   [Pobieranie pliku]

   1. Kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
   2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
   4. Wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się komunikat, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

   [Wyodrębnianie pliku]

     5.  Zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora.
     6.  Znajdź katalog, do którego został pobrany plik.
     7.  Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
     8.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
     9.  W oknie „Select Destination Location” (Wybierz miejsce docelowe) kliknij Next (Dalej). Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj).
   10.  W oknie „Ready to Install” (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Plik zacznie wyodrębniać wszystkie potrzebne pliki do folderu określonego w kroku 9.

   [Instalowanie plików]

   11.  Sprawdź, czy pole wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij przycisk Zakończ.
   12.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

   Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

   Instalacja dyskretna

   Uwaga: Jest to przeznaczone wyłącznie do użytku przez administratorów systemu.

   1. Zapoznaj się z częścią „Instalacja ręczna”, a następnie pobierz i wyodrębnij pliki.
   2. W kroku 11 części „Instalowanie plików” usuń zaznaczenie pola wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
   3. W wierszu polecenia uruchom plik setup.exe z opcją /s.
    Przykład: [Ścieżka do folderu, w którym wyodrębniono pliki]\setup /s

   Instrukcja dezinstalacji
   Dezinstalacja ręczna
   1. Uruchom system Windows i zaloguj się na konto administratora.
   2. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowania.
   3. Kliknij Dodaj/Usuń programy.
   4. Kliknij sterownik ThinkPad Power Manager, a następnie wybierz opcję Usuń lub Zmień/Usuń.
   5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć dezinstalację i ponownie uruchomić komputer.

   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
   1. Uruchom narzędzie Power Manager. Wyświetlony zostanie główny ekran.
   2. Kliknij symbol ? znajdujący się w prawej górnej części ekranu głównego i wybierz opcję About Power Manager... (Power Manager — informacje). . Wyświetli się informacja o wersji.

   Potrzebujesz więcej informacji?

   Niezbędne pliki i informacje dotyczące umożliwiania funkcji Active Directory kontroli ustawień narzędzia Power Manager.


   • ID Aliasu: MIGR-70602, MIGR-70602-KR
   • ID dokumentu:DS015022
   • Ostatnio zaktualizowane :30 Jun 2015
   • © 2015 Lenovo