Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Bezprzewodowa sieć Intel Wireless LAN (bg, abg, abgn) dla systemu Windows XP — ThinkPad

   wstecz#ProductName# - Pobieranie

   Imię
   System operacyjny
   Wersja
   Wypuszczone
   Pobierz teraz
   Checksum Data
   Intel Wireless LAN (11abgn, abg, bg) for Windows XP
   exe
   38.42 MB
   Windows XP (32-bitowy)
   15.6.1/15.03.2000
   7/10/2013
   Intel Wireless LAN (11abgn, abg, bg)
   txtreadme
   61.65 KB
   Windows XP (32-bitowy)
   15.6.1/15.03.2000
   5/21/2013

   Niniejszy pakiet instaluje oprogramowanie (sterownik i narzędzia sieci bezprzewodowej LAN) umożliwiające uruchomienie następujących urządzeń:

   • Intel(R) WiFi Link 1000
   • Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200
   • Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN
   • Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
   • Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN + WiMAX 6250
   • Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN
   • Intel Centrino Advanced-N 6205
   • Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235

   Uwaga:

   • Zapoznaj się z materiałami marketingowymi, aby sprawdzić, jakie modele komputerów obsługują które urządzenia.
   • Jeżeli pakiet został zainstalowany wcześniej, aktualizacja (instalacja z zastąpieniem) tego pakietu spowoduje usunięcie problemów, dodanie nowych funkcji lub rozszerzenie funkcji tak, jak to opisano poniżej.
   • Ten program jest niezależny od języka i można go używać w dowolnej wersji językowej systemu.
   Spis treści
   Ważne
   Obsługiwane komputery ThinkPad
   Obsługiwane systemy operacyjne
   Podsumowanie zmian
   Wymagania
   Instrukcja instalacji
   Instrukcja dezinstalacji
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
   Znane problemy

   Ważne

   Zakończenie wsparcia dla następujących kart:

   • Intel(R) WiFi Link 5100
   • Intel(R) WiFi Link 5300
   • Intel(R) WiFi Link 5350
   • Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG
   • Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
   • Połączenie sieciowe Intel(R) PRO/Wireless 3945BG
   • Połączenie sieciowe Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

   Ponadto zakończono wsparcie dla następujących modeli urządzeń ThinkPad z zainstalowanymi wyżej wymienionymi kartami.

   • W700, W700ds
   • X200 Tablet
   • X300, X301
   • R60, R60e, R61, R61e
   • T60, T60p, T61, T61p
   • X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
   • Z61e, Z61m, Z61p, Z61t
   • Reserve Edition
   Obsługiwane komputery ThinkPad
   • Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15
   • Edge E10, Edge E30, Edge E31, Edge E40, Edge E50
   • Edge E120, Edge E125
   • Edge E220s
   • Edge E320, Edge E325
   • Edge E420, Edge E420s
   • Edge E520
   • Helix (Typ 3xxx)
   • L410, L412, L420, L421, L430
   • L510, L512, L520, L530
   • R400, R500
   • SL300
   • SL400, SL400c, SL410
   • SL500, SL500c, SL510
   • T400, T400s, T410, T410i, T410s, T410si, T420, T420i, T420s, T420si, T430, T430i, T430s, T430si, T431s
   • T500, T510, T510i, T520, T520i, T530, T530i
   • W500, W510, W520, W530
   • W701, W701ds
   • X1, X1 Carbon (typ 34xx), X1 Helix (typ 3xxx), X1 Helix (typ 3xxx) 3G, X1 Hybrid
   • X100e, X121e, X130e
   • X200, X200s, X201, X201i, X201s, X201 Tablet
   • X220, X220i, X220 Tablet, X220i Tablet
   • X230, X230i, X230 Tablet, X230i Tablet, X230s

   Obsługiwane systemy operacyjne
   • Microsoft Windows XP Home Edition, Professional SP2, SP3
   • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 SP2, SP3
   Podsumowanie zmian

   Gdzie:

   • < > Numer wersji pakietu
   • ( ) Identyfikator kompilacji do celów administracyjnych
   • [Ważne] Ważna aktualizacja
   • (Nowość) Nowa funkcja lub ulepszenie
   • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

   Wersja <15.6.1/15.03.2000> (G1W218WW)

   • [Ważne] Zakończono wsparcie dla systemu Microsoft Windows 7.
    Uwaga: W przypadku systemu Microsoft Windows 7 należy użyć sterownika sieci bezprzewodowej Intel (11abgn, 11bgn, 11ac) w wersji 16.6.0 (GRW208WW) lub nowszej.
   • (Poprawka) Wprowadzono zmiany do części poświęconej instalacji bezobsługowej i ręcznej dezinstalacji bezobsługowej.
   • (Poprawka) Naprawiono problem związany z luką w zabezpieczeniach.
   • (Poprawka) Usunięto problem mogący ograniczać i rozłączać połączenie z mobilnym
    hotspotem.

   Wersja <15.03.1000.1637> (G1W216WW)

   • (Nowość) Dodano obsługę urządzeń ThinkPad T431s, X230s.
   • (Nowość) Usprawniono łączność WiDi.

   Wersja <15.02.0000.1258/15.02.0000> (G1W213WW)

   • (Nowość) Dodano obsługę urządzeń ThinkPad Helix (typ 3xxx).
   • (Poprawka) Usunięto problem mogący powodować rozłączanie połączenia sieciowego.

   Uwaga:
   W pliku README w pozycji „File details” (Szczegóły pliku) znajduje się pełna lista zmian wprowadzonych w tej aktualizacji sterownika.

   Wymagania

   Uwagi:

   • Po aktualizacji sterownika bezprzewodowej sieci LAN może być konieczne ponowne wprowadzenie informacji o zabezpieczeniach.
   • Aby korzystać z technologii Wireless Intel AMT, należy zainstalować oprogramowanie AMT w wersji 4.2 lub nowszej. W przypadku korzystania z oprogramowania AMT w wersji 4.1 lub wcześniejszej należy zainstalować sterownik sieci bezprzewodowej Intel w wersji 12.x. W razie niekorzystania z technologii AMT nie będzie to konieczne.

   Użytkownicy korzystający z oprogramowania ThinkVantage Access Connections powinni zainstalować następujące oprogramowanie.
   [Dotyczy urządzeń ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500, SL500c]

   [Dla innych modeli ThinkPad]

   [Tylko system Windows XP]
   Przed instalacją tego sterownika muszą być spełnione następujące wymagania:

   [Tylko system Windows XP]

   • Użytkownikom, którzy korzystają obecnie z uwierzytelniania IEEE 802.1x w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 i nie stosują szyfrowania WPA, firma Lenovo zaleca odinstalowanie Q826942 (pakietu zbiorczego aktualizacji funkcji interfejsu bezprzewodowego dla systemu Windows XP) oraz
    Q815485 (aktualizacji zabezpieczeń sieci bezprzewodowych WPA w systemie Windows XP).
   • Może to nie mieć zastosowania w przypadku korzystania z systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

   Aby sprawdzić, czy poprawka Q826942 lub Q815485 jest zainstalowana, oraz aby ją odinstalować:

   1. Uruchom system Windows XP i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
   2. Kliknij Start, a następnie kliknij Panel sterowania.
   3. Kliknij pozycję Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy).
   4. Kliknij pozycję Windows XP Hotfix (SP2) Q826942 lub Windows XP Hotfix (SP2) Q815485, jeżeli jest wymieniona na liście Aktualnie zainstalowane programy.
   5. Kliknij Remove (Usuń) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   Instrukcja instalacji

   Uwagi:

   Instalacja ręczna

   W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer oraz Eksplorator.

   [Pobieranie pliku]

   1. Lewym przyciskiem myszy kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
   2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
   4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się komunikat, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

   [Wyodrębnianie pliku]

     5.  Zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora.
     6.  Znajdź katalog, do którego został pobrany plik.
     7.  Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
     8.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
     9.  W oknie „Select Destination Location” (Wybierz miejsce docelowe) kliknij Dalej. Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj).
   10.  W oknie „Ready to Install” (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną wyodrębnione do folderu wybranego w kroku 9.

   [Instalowanie plików]

   11.  Sprawdź, czy pole wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij Zakończ.
   12.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.
          WAŻNE: Po zakończeniu instalacji należy koniecznie ponownie uruchomić komputer.

   Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

   Instalacja dyskretna

   Uwaga: Jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla administratorów systemu.

   1. Zapoznaj się z częścią „Manual Install” (Instalacja ręczna), a następnie pobierz i wyodrębnij plik.
   2. W kroku 12 części „Instalowanie plików” usuń zaznaczenie pola wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
   3. W wierszu polecenia uruchom plik Setup.exe z parametrem -S.
    Przykład: [Ścieżka do folderu, w którym wyodrębniono pliki]\Install\Setup -S
   Instrukcja dezinstalacji

   Uwaga:

   • Jeśli po zakończeniu dezinstalacji oprogramowania pojawi się błąd winlogon.exe lub wystąpi jakikolwiek inny problem, ponownie zainstaluj którąkolwiek wersję tego oprogramowania, aby rozwiązać problemy.
   Dezinstalacja ręczna

   [Windows XP]

   1. Uruchom system Windows i zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora.
   2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Control Panel (Panel sterowania).
   3. Wybierz pozycję Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy).
   4. Wybierz pozycję Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiFi i kliknij Usuń lub Zmień/Usuń.
   5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć dezinstalację i ponownie uruchomić komputer.

   Lub

   1. Uruchom system Windows i zaloguj się na konto administratora.
   2. Zapoznaj się z częścią „Manual Install” (Instalacja ręczna), a następnie pobierz i wyodrębnij plik.
   3. W kroku 11 części „Instalowanie plików” usuń zaznaczenie pola wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
   4. Znajdź folder, do którego został wyodrębniony plik.
   5. Zlokalizuj plik Autorun.exe i kliknij go dwukrotnie.
   6. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć dezinstalację i ponownie uruchomić komputer.
   Dezinstalacja dyskretna

   Uwaga: Jest to przeznaczone wyłącznie do użytku przez administratorów systemu.

   1. Zapoznaj się z częścią „Manual Install” (Instalacja ręczna), a następnie pobierz i wyodrębnij plik.
   2. W kroku 11 części „Instalowanie plików” usuń zaznaczenie pola wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
   3. W wierszu polecenia uruchom plik Setup.exe z opcjami -s -uninstall.
    Przykład: [Ścieżka do folderu, w którym wyodrębniono pliki]\Install\Setup -s -uninstall
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
   Pakiet

   [Windows XP]

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Control Panel (Panel sterowania).
   2. Wybierz pozycję Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy).
   3. Wybierz pozycję Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiFi i kliknij Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.
   4. Sprawdź wersję oprogramowania.
   Sterownik

   [Windows XP]

   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję My Computer (Komputer), a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
   3. Kliknij kartę Hardware (Sprzęt), a następnie kliknij Device Manager (Menedżer urządzeń).
   4. Kliknij dwukrotnie kategorię Karty sieciowe.
   5. Kliknij dwukrotnie jedną z następujących kart.
    • Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN
    • Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
    • Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN
    • Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN
    • Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200
    • Intel(R) WiFi Link 1000
   6. Kliknij kartę Driver (Sterownik).
   7. Sprawdź wersję sterownika.

   Do tej pory wydane zostały poniższe wersje. Do każdej z tych wersji dostępne jest również oprogramowanie Access Connections.

   Gdzie:

   • 6000:
    • Intel Centrino Advanced-N 6200/6205/6250/6235
    • Intel Centrino Ultimate-N 6300
   • 2200: Intel Centrino Wireless-N 2200
   • 1000: Intel Centrino Wireless-N 1000
   Pakiet Identyfikator kompilacji

   Sterownik

   Access Connections Wydanie
   6000/2200/1000 6000/2200/1000
   15.6.1/15.03.2000 G1W218WW 15.4.1.1/ 15.3.1.2 5.9 lub wyższe Aktualne wydanie
   15.03.1000.1637/15.03.1000.1637 G1W216WW 15.3.1.2 5.9 lub wyższe g1w216ww_s32.exe
   g1w216ww_s64.exe
   g1w216ww_x32.exe
   g1w216ww.txt
   15.01.0000.1258/15.02.0000 G1W213WW 15.2.0.19 5.9 lub wyższe

   g1w213ww_s32.exe
   g1w213ww_s64.exe
   g1w213ww_xp.exe
   g1w213ww.txt

   15.01.0000.0830/15.01.0000 G1W212WW 15.1.0.18 5.9 lub wyższe g1w212ww.exe
   g1w212ww.txt

   Uwaga:
   W pliku README w pozycji „Szczegóły pliku” znajduje się pełna lista poprzednich pakietów, które są zastępowane przez ten sterownik.

   Znane problemy
   • Instalowanie i usuwanie certyfikatu klienta lub certyfikatu serwera może nie odnosić natychmiastowego skutku. Aby odzyskać, należy ponownie uruchomić komputer.
   Tylko system Windows XP

   Oprogramowanie ThinkVantage Access Connections nie działa w przypadku utworzenia mostka sieciowego w systemie Windows XP.

   Aby odzyskać działanie programu ThinkVantage Access Connections:

   1. Uruchom system Windows XP i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
   2. Kliknij przycisk Start, wybierz pozycję Settings (Ustawienia), a następnie kliknij pozycję Control Panel (Panel sterowania) i Network Connections (Połączenia sieciowe).
   3. Sprawdź, czy urządzenie o następującej nazwie należy do „Mostka sieciowego”.
    • Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200
    • Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN
    • Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
    • Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN
    • Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN
    • Intel(R) WiFi Link 1000
   4. Kliknij prawym przyciskiem myszy jego „Nazwę” (połączenie sieci bezprzewodowej).
   5. Kliknij polecenie Usuń z mostka.
   6. Sprawdź, czy urządzenie należy do kategorii „Sieć LAN lub szybki Internet”.
   7. Kliknij ponownie jego nazwę prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Właściwości.
   8. Otworzy się okno Właściwości połączenia sieci bezprzewodowej. Na karcie Ogólne zaznacz pozycję „Transport WLAN”.
   9. Uruchom ponownie komputer.

   Instalowanie i usuwanie certyfikatu klienta lub certyfikatu serwera może nie odnosić natychmiastowego skutku. Aby odzyskać, należy ponownie uruchomić komputer.

   Połączenia Bluetooth i połączenie radiowe Wi-Fi korzystają z tego samego pasma 2,4 GHz. Jeśli połączenia te będę wykorzystywane jednocześnie,
   może dojść do spowolnienia połączenia lub ograniczenia jego zasięgu w wyniku zakłóceń radiowych.


   • ID Aliasu: MIGR-77063, MIGR-77063-KR
   • ID dokumentu:DS015011
   • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
   • © 2015 Lenovo