Intel WiMAX 6250 AGN dla systemu Windows 8 (32-bitowego, 64-bitowego), 7 (32-bitowego, 64-bitowego), Vista (32-bitowego, 64-bitowego), XP — ThinkPad

Imię
System operacyjny
Wersja
Wypuszczone
Pobierz teraz
Intel WiMAX 6250 AGN
exe
77.51 MB
Windows 7 (32-bitowy)
Windows 7 (64-bitowy)
Windows 8 (32-bitowy)
Windows 8 (64-bitowy)
Windows Vista (32-bitowy)
Windows Vista (64-bitowy)
Windows XP (32-bitowy)
7.5.0.0000
11/20/2012
README for Intel WiMAX 6250 AGN
txtreadme
33 KB
Windows 7 (32-bitowy)
Windows 7 (64-bitowy)
Windows 8 (32-bitowy)
Windows 8 (64-bitowy)
Windows Vista (32-bitowy)
Windows Vista (64-bitowy)
Windows XP (32-bitowy)
7.5.0.0000
11/20/2012

Ten pakiet instaluje oprogramowanie (sterownik i narzędzia do łączności WiMAX), aby umożliwić korzystanie z następującego urządzenia:
— Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6250
— Sterownik funkcji Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6250


Uwaga:
— Jeżeli pakiet został zainstalowany wcześniej, aktualizacja (instalacja z zastąpieniem) tego pakietu spowoduje usunięcie problemów, dodanie nowych funkcji lub rozszerzenie funkcji tak, jak to opisano poniżej.
— Ten program jest niezależny od języka i można go używać w dowolnej wersji językowej systemu.

 

Spis treści
Obsługiwane komputery ThinkPad
Obsługiwane systemy operacyjne
Podsumowanie zmian
Uwagi
Instrukcja instalacji
Instrukcja dezinstalacji
Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
Ograniczenia

 

Obsługiwane komputery ThinkPad
 • ThinkPad L412, L420, L421, L430
 • ThinkPad L512, L520, L530
 • ThinkPad T400, T400s, T410, T410i, T410s, T410si, T420, T420i, T420s, T420si, T430, T430i, T430s, T430si
 • ThinkPad T500, T510, T510i, T520, T520i
 • ThinkPad W510, W520
 • ThinkPad W701, W701ds
 • ThinkPad X1, X1 Hybrid
 • ThinkPad X100e, X121e, X130e
 • ThinkPad X201, X201i, X201s, X201 Tablet, X220, X220i, X220 Tablet, X220i Tablet, X230, X230i, X230 Tablet, X230i Tablet
 • ThinkPad Edge 11", 13", 14", 15"
 • ThinkPad Edge E10
 • ThinkPad Edge E30, E31
 • ThinkPad Edge E40, E50
 • ThinkPad Edge E120, E125
 • ThinkPad Edge E220s
 • ThinkPad Edge E320, E325
 • ThinkPad Edge E420, E420s
 • ThinkPad Edge E520

 

Obsługiwane systemy operacyjne
 • Microsoft Windows 8 32-bitowy, 64-bitowy, Standard, SP1
 • Microsoft Windows 7 32-bitowy, 64-bitowy, Standard, SP1
 • Microsoft Windows Vista 32-bitowy, 64-bitowy SP1, SP2
 • Microsoft Windows XP Home Edition, Professional SP2, SP3
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 SP2, SP3

 

Podsumowanie zmian

Gdzie:

 • < > Numery wersji pakietu
 • ( ) Identyfikator kompilacji do celów administracyjnych
 • [Ważne] Ważna aktualizacja
 • (Nowość) Nowa funkcja lub ulepszenie
 • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

Wersja <7.5.0.0000> (8AWJ15WW)

 • (Poprawka) Usunięto zamieszczone omyłkowo informacje o obsłudze modeli ThinkPad T530, T530i, W530.
 • (Nowość) Dodano obsługę systemu Microsoft Windows 8 32-bitowego i 64-bitowego.

Wersja <7.1.0.0000> (8AWJ12WW)

 • (Nowość) Dodano obsługę modeli ThinkPad L430, L530, T430, T430i, T430s, T430si, T530, T530i, W530, X230, X230i, X230 Tablet, X230i Tablet

Wersja <6.05.0000> (8AWJ09WW)

 • (Nowość) Dodano obsługę modelu ThinkPad X1 Hybrid.
 • (Nowość) Dodano obsługę modelu ThinkPad X130e.
 • [Ważne] Zakończenie obsługi operatorów YTL (Malezja) i Comstar (Rosja).
 • (Nowość) Zwiększono wydajność pobierania.

Uwaga:
W pliku README w pozycji „Szczegóły pliku” znajduje się pełna lista zmian wprowadzonych w tej aktualizacji sterownika.

 

Uwagi
 • (Dotyczy tylko systemu Windows XP) Przed instalacją tego sterownika muszą być spełnione następujące wymagania:
  • Microsoft .NET Framework 3.0
   (Instalator można pobrać z witryny http://www.microsoft.com)
 • Port UDP 2948 musi być otwarty na zaporze, aby umożliwić aktywację i obsługę administracyjną. W zależności od zapory i ustawień zabezpieczeń na komputerze może być wymagana zmiana ustawień zapory, aby umożliwić wymaganą łączność.
 • Użytkownicy korzystający z oprogramowania Access Connections powinni zainstalować następujące oprogramowanie.
  • Microsoft .NET Framework, wersja 3.0 lub nowsza (tylko do systemu Windows XP)
  • ThinkVantage Access Connections w wersji 5.90 lub wyższej
 • (Dotyczy tylko systemu Windows 8) Oprogramowanie ThinkVantage Access Connect jest nieobsługiwane w systemie Windows 8. Użyj narzędzia Intel WiMAX Connections Technology dostępnego w prawym dolnym rogu paska zadań na pulpicie.

 

Instrukcja instalacji

Uwagi:

 • Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizowanie oprogramowania może nie być konieczne. Aby ustalić, czy należy aktualizować oprogramowanie, zapoznaj się z częścią Ustalanie, która wersja jest zainstalowana.
Instalacja ręczna

W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer i Eksplorator Windows.

[Pobieranie pliku]

 1. Kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
 4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się komunikat, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

[Wyodrębnianie pliku]

   5.  Zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora.
   6.  Znajdź katalog, do którego został pobrany plik.
   7.  Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
   8.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   9.  W oknie „Select Destination Location” (Wybierz miejsce docelowe) kliknij przycisk Next (Dalej). Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj).
 10.  W oknie „Ready to Install” (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną wyodrębnione do folderu wybranego w kroku 9.

[Instalowanie plików]

 11.  Sprawdź, czy pole wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 12.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

 

Instalacja dyskretna

Uwaga: Jest to procedura przeznaczona wyłącznie dla administratorów systemu.

 1. Zapoznaj się z częścią „Instalacja ręczna”, a następnie pobierz i rozpakuj plik.
 2. W kroku 11 części „Instalowanie plików” usuń zaznaczenie pola wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
 3. W wierszu polecenia uruchom plik AutoRun.exe z opcją /QN
  Przykład:
  [Ścieżka do folderu, w którym wyodrębniono pliki]\Autorun /QN

 

Instrukcja dezinstalacji

Uwaga:

 • Jeśli po zakończeniu dezinstalacji oprogramowania pojawi się błąd winlogon.exe lub wystąpi jakikolwiek inny problem, ponownie zainstaluj którąkolwiek wersję tego oprogramowania, aby rozwiązać problemy.
Dezinstalacja ręczna

[Windows 8]

 1. Uruchom system Windows i zaloguj się na konto administratora.
 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz logo systemu Windows i naciśnij X, aby otworzyć menu w lewej dolnej części ekranu.
 3. Z menu wybierz pozycję Programy i funkcje.
 4. Wybierz pozycję Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiMAX i kliknij Odinstaluj lub Odinstaluj/Zmień.
 5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć dezinstalację i ponownie uruchomić komputer.

[Windows 7]

 1. Uruchom system Windows i zaloguj się na konto administratora.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 3. Jako wartość ustawienia Wyświetl według wybierz Kategoria, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj program.
 4. Wybierz pozycję Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiMAX i kliknij Odinstaluj lub Odinstaluj/Zmień.
 5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć dezinstalację i ponownie uruchomić komputer.

[Windows Vista]

 1. Uruchom system Windows i zaloguj się na konto administratora.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 3. Wybierz widok Strona główna Panelu sterowania i kliknij pozycję Odinstaluj program.
 4. Wybierz pozycję Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiMAX i kliknij Odinstaluj lub Odinstaluj/Zmień.
 5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć dezinstalację i ponownie uruchomić komputer.

[Windows XP]

 1. Uruchom system Windows i zaloguj się na konto administratora.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 3. Wybierz pozycję Dodaj lub usuń programy.
 4. Wybierz pozycję Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiMAX i kliknij Usuń lub Zmień/Usuń.
 5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć dezinstalację i ponownie uruchomić komputer.

 

Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
Pakiet

[Windows 8]

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz logo systemu Windows i naciśnij X, aby otworzyć menu w lewej dolnej części ekranu.
 2. Z menu wybierz pozycję Programy i funkcje.
 3. Wybierz pozycję Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiMAX.
 4. Sprawdź wersję produktu w Okienku szczegółów w dolnej części ekranu. Jeśli wersja się nie pojawi, kliknij kolejno pozycje OrganizujUkład, a następnie wybierz Okienko szczegółów.

[Windows 7]

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 2. Jako wartość ustawienia Wyświetl według wybierz Kategoria, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj program.
 3. Kliknij listę rozwijaną Organizuj, wybierz polecenie Układ, a następnie wybierz pozycję Okienko szczegółów. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlone Okienko szczegółów.
 4. Wybierz pozycję Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiMAX.
 5. Sprawdź wersję produktu w Okienku szczegółów.

[Windows Vista]

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 2. Wybierz widok Strona główna Panelu sterowania i kliknij pozycję Odinstaluj program.
 3. Kliknij listę rozwijaną Organizuj, wybierz polecenie Układ, a następnie wybierz pozycję Okienko szczegółów. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlone Okienko szczegółów.
 4. Wybierz pozycję Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiMAX.
 5. Sprawdź wersję produktu w Okienku szczegółów.

[Windows XP]

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 2. Wybierz pozycję Dodaj lub usuń programy.
 3. Wybierz pozycję Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiMAX.
 4. Sprawdź wersję oprogramowania.
Sterownik WiMAX

[Windows 8]

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz logo systemu Windows i naciśnij X, aby otworzyć menu w lewej dolnej części ekranu.
 2. Z menu wybierz pozycję Menedżer urządzeń.
 3. Kliknij dwukrotnie kategorię Karty sieciowe.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6250.
 5. Kliknij kartę Sterownik.
 6. Sprawdź wersję sterownika.

[Windows 7/Vista]

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. W lewym okienku kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij dwukrotnie kategorię Karty sieciowe.
 5. Kliknij dwukrotnie pozycję Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6250.
 6. Kliknij kartę Sterownik.
 7. Sprawdź wersję sterownika.

[Windows XP]

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij dwukrotnie kategorię Karty sieciowe.
 5. Kliknij dwukrotnie pozycję Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6250.
 6. Kliknij kartę Sterownik.
 7. Sprawdź wersję sterownika.

 

Sterownik funkcji WiMAX

[Windows 8]

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz logo systemu Windows i naciśnij X, aby otworzyć menu w lewej dolnej części ekranu.
 2. Z menu wybierz pozycję Menedżer urządzeń.
 3. Kliknij dwukrotnie kategorię Karta Intel(R) Centrino(R) WiMAX.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Sterownik funkcji Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6250.
 5. Kliknij kartę Sterownik.
 6. Sprawdź wersję sterownika.

[Windows 7/Vista]

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. W lewym okienku kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij dwukrotnie kategorię Karta Intel(R) Centrino(R) WiMAX.
 5. Kliknij dwukrotnie pozycję Sterownik funkcji Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6250.
 6. Kliknij kartę Sterownik.
 7. Sprawdź wersję sterownika.

[Windows XP]

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij dwukrotnie kategorię Karty sieciowe.
 5. Kliknij dwukrotnie pozycję Sterownik funkcji Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6250.
 6. Kliknij kartę Sterownik.
 7. Sprawdź wersję sterownika.

 

Ograniczenia
Znane problemy i rozwiązania

Oprogramowanie ThinkVantage Access Connections nie działa w przypadku utworzenia mostka sieciowego w systemie Windows XP. Aby odzyskać działanie programu ThinkVantage Access Connections:

 1. Uruchom system Windows XP i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
 2. Kliknij przycisk Start, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Panel sterowaniaPołączenia sieciowe.
 3. Sprawdź, czy urządzenie o następującej nazwie należy do „Mostka sieciowego”.
  Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6250
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy jego „Nazwę” (połączenie sieci bezprzewodowej).
 5. Kliknij polecenie Usuń z mostka.
 6. Sprawdź, czy urządzenie należy do kategorii „Sieć LAN lub szybki Internet”.
 7. Kliknij ponownie jego „Nazwę” prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Właściwości.
 8. Otworzy się okno Właściwości połączenia sieci bezprzewodowej. Na karcie Ogólne zaznacz pozycję „Transport WLAN”.
 9. Uruchom ponownie komputer.

 • ID Aliasu: MIGR-76704, MIGR-76704-KR
 • ID dokumentu:DS014948
 • Ostatnio zaktualizowane :29 Jun 2015
 • © 2015 Lenovo