BIOS Update Utility — modele ThinkPad R61 z wyświetlaczem panoramicznym 14,1 cala z IEEE 1394, ThinkPad T61, T61p

Imię
System operacyjny
Wersja
Wypuszczone
Pobierz teraz
README for BIOS Update Bootable CD

23.8 KB
Windows 7 (32-bitowy)
Windows 7 (64-bitowy)
Windows Vista (32-bitowy)
Windows Vista (64-bitowy)
Windows XP (32-bitowy)
2.30-1.08
4/2/2012
BIOS Update Utility
exe
3.4 MB
Windows 7 (32-bitowy)
Windows 7 (64-bitowy)
Windows Vista (32-bitowy)
Windows Vista (64-bitowy)
Windows XP (32-bitowy)
2.30-1.08
4/2/2012
To narzędzie BIOS Update Utility aktualizuje BIOS, program systemowy obejmujący program Embedded Controller (EC) przechowywany na komputerze ThinkPad, rozwiązując problemy, dodając nowe funkcje oraz rozszerzając istniejące tak, jak to opisano poniżej.

Obsługiwane komputery ThinkPad:

Obsługiwane systemy operacyjne:
— Microsoft Windows 7 32-bitowy
— Microsoft Windows 7 64-bitowy (*1)
— Microsoft Windows Vista 32-bitowy
— Microsoft Windows Vista 64-bitowy (*1)
— Microsoft Windows XP (Home Edition and Professional)
— Microsoft Windows 2000

Uwagi:
(1*) Jeżeli w Twoim komputerze zainstalowany jest już system operacyjny Windows Vista lub 7 64-bitowy, musisz skorzystać z tej aktualizacji BIOS w formacie dysku rozruchowego ISO.
Informacje dodatkowe
Skorzystaj z poniższego łącza, aby uzyskać BIOS w innych formatach plików:
Spis treści
Obsługiwany komputer ThinkPad
Podsumowanie zmian
Uwagi
Aktualizacja systemu BIOS
Inicjowanie systemu BIOS
Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
Informacje o mapie pamięci
Obsługiwane komputery ThinkPad
 • ThinkPad R61 modele z szerokim ekranem 14,1 cali z IEEE 1394
  (Typy i modele komputerów:
  • 7732-11x, 12x, 14x, 1Ex, 1Fx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, N4x, N5x, N8x, N9x, NAx, NBx, NCx, NDx, NEx, P1x,X2x,X3x, X6x
  • 7733-12x, 13x, 14x, 15x, 16x, 17x, 1Bx, 1Cx, 1Dx, 1Ex, 1Fx, 1Mx, 1Nx, 2Ax, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, N5x, N6x, P1x, P2x, P4x, PAx, PBx, XAx
  • 7734-11x, 12x, 14x, 15x, N3x
  • 7735-12x, 1Bx, 1Cx, 1Dx, 1Ex, 1Jx, XAx
  • 7738-16x, 17x, 18x, 19x, 1Bx, 1Cx, 1Hx, 1Mx, 1Nx, 1Px, 1Rx, 1Sx, 1Tx, 1Ux, 1Vx, 21x, 22x, P1x, P2x
  • 7742-11x, 12x, 16x, NAx, NBx, NCx, X1x, X7x
  • 7743-11x, 12x, 13x, 14x, 15x, 17x, 18x, 19x, 1Gx, 1Hx, 1Jx, 1Kx, 1Lx, 1Mx, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 3Bx, N3x, N4x, N5x, N6x, P1x, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x
  • 7744-1Ax, P1x
  • 7751-11x, 12x, 13x, 1Gx, 1Hx, 1Jx
  • 7753-2Xx
  • 7754-2Xx
  • 7755-11x, 12x, 13x, 14x, 15x, 16x, 17x, 1Bx, 1Dx, 1Ex, 1Fx, 1Gx, 1Hx, P1x, P2x, P3x, P4x, P5x)
 • Modele R61i z szerokim ekranem 14,1 cali z IEEE 1394 (Typy i modele komputerów:
  • 7732-21x, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Nx, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Px, 7Rx, 8Ax, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Yx, 8Zx, 9Ax, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, B1x, B2x, B3x, B4x, B5x, B6x, B7x, B8x, B9x, BAx, BBx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BKx, C1x, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x, C7x, C8x, C9x, CAx
  • 7742-21x, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 4Lx, 4Mx, 7Mx, 7Nx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, B1x, B2x, B3x, B4x, B5x, B6x, B7x, B8x, B9x, BAx, BBx, BCx)
 • T61, T61p
Podsumowanie zmian

Gdzie:

 • BIOS: Wersja systemu BIOS
 • ECP: Wersja programu Embedded Controller Program
 • [Ważne] Ważna aktualizacja
 • (Nowość) Nowa funkcja lub ulepszenie
 • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

Wersja 2.30-1.08
BIOS: 2.30 / ECP: 1.08

 • (Nowość) Dodano obsługę nowego układu dźwiękowego Conexant.

Wersja 2.29-1.08
BIOS: 2.29 / ECP: 1.08

 • (Poprawka) Poprawiono opis AKTUALIZACJI SYSTEMU BIOS w dokumencie README.
 • (Poprawka) Usunięto problem z systemem operacyjnym Tivoli nieuruchamiającym się z klucza pamięci USB.

Uwaga:
W pliku README w pozycji „File details” (Szczegóły pliku) znajduje się pełna lista zmian wprowadzonych w tej aktualizacji sterownika.

Uwagi
 • Po zaktualizowaniu systemu BIOS do wersji 2.07-1.08 lub późniejszej nie będzie możliwości powrotu do jego starszych wersji.
 • Ten pakiet nie działa z 64-bitowymi systemami Windows Vista i 7. Jeśli aktualizujesz BIOS w 64-bitowych systemach operacyjnych Windows Vista i 7, skorzystaj z płyty CD z aktualizacją systemu BIOS.
 • Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista, przed zastosowaniem tej wersji BIOS zainstaluj Windows Vista KB 937500.
  Aby sprawdzić, czy prawidłowo zainstalowano KB937500:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowanial.
  2. Znajdź menu Programy i funkcje i kliknij je. Jeżeli tej opcji nie ma w oknie, wybierz Widok klasyczny, aby ją znaleźć.
  3. W okienku Zadania kliknij Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
  4. Sprawdź, czy KB937500 znajduje się na liście zainstalowanych aktualizacji.
 • (Ograniczenie) Dodatkowy dysk twardy z hasłem może nie być wykrywany w systemie Windows Vista, jeżeli zostały wykonane następujące procedury.
  1. Ustaw hasło w dodatkowym dysku twardym.
  2. Podłącz dodatkowy dysk twardy „na gorąco” do komputera.
  3. Przejdź do trybu wstrzymywania, a następnie wznów normalne działanie i pozwól systemowi Windows Vista rozpoznać dysk twardy.
  4. Po wyświetleniu się zapytania o hasło dodatkowego dysku twardego wprowadź hasło dysku twardego.
  5. Po wyświetleniu się pulpitu Windows dwukrotnie kliknij ikonę Komputer. Dodatkowy dysk twardy może nie zostać wykryty.
Aktualizacja systemu BIOS

Uwagi:

 • Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizowanie systemu BIOS może nie być konieczne. Aby ustalić, czy należy aktualizować system BIOS, należy zapoznać się z częścią Informacje o wersji.
 • Potrzebny jest zasilacz sieciowy i naładowana bateria.
 • Jeśli komputer jest podłączony do jakiejkolwiek stacji dokującej lub replikatora portów, przed kontynuowaniem wyłącz komputer i odłącz go od takich urządzeń.
 • Przed aktualizacją systemu BIOS w środowisku RDM (Remote Deployment Manager) lub podobnym usuń hasło potrzebne przy uruchamianiu.

Uwaga:
Nie można wyłączać ani usypiać komputera aż do momentu zakończenia aktualizacji. JEŚLI URZĄDZENIE ZOSTANIE WYŁĄCZONE LUB UŚPIONE W CZASIE TRWANIA AKTUALIZACJI, KONIECZNA MOŻE BYĆ WYMIANA PŁYTY SYSTEMOWEJ.

Aktualizacja ręczna

W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer oraz Eksplorator.

[Pobieranie pliku]

 1. Lewym przyciskiem myszy kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
 4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się wiadomość, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

[Wyodrębnianie pliku]

 1. Zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora.
 2. Sprawdź, czy zasilacz jest dobrze podłączony do docelowego komputera.
 3. Znajdź katalog, do którego został pobrany plik.
 4. Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
 5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 6. W oknie „Select Destination Location” (Wybierz miejsce docelowe) kliknij Next (Dalej). Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij Browse (Przeglądaj).
 7. W oknie „Ready to Install” (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną wyodrębnione do folderu wybranego w kroku 10.

[Aktualizacja systemu BIOS]

 1. Sprawdź, czy pole wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Wybierz Update ThinkPad BIOS (Aktualizuj system BIOS urządzenia ThinkPad) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 4. Po zakończeniu aktualizacji program wyświetla wiadomość „Flash Update has been successfully completed” (Aktualizacja Flash Update została zakończona pomyślnie). Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie uruchomić komputer.

Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

Aktualizacja nienadzorowana
Uwaga: Jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie do użytku administratorów systemu. System BIOS jest aktualizowany bez udziału użytkownika.
 1. Zapoznaj się z częścią Manual Update (Instalacja ręczna), a następnie pobierz i wyodrębnij plik.
 2. W kroku 12 części „Installing files” (Instalowanie plików) usuń zaznaczenie pola wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
 3. W wierszu polecenia uruchom plik WINUPTP.EXE z opcją -s.
  Przykład: [Ścieżka do folderu, w którym wyodrębniono pliki]\WINUPTP -s

Aby zobaczyć wynik aktualizacji, zapoznaj się z plikiem WINUPTP.log utworzonym w tym samym katalogu, co pakiet.

Inicjowanie systemu BIOS

Uwaga:
Po przeprowadzeniu inicjowania niezbędne może być ponowne zastosowanie pewnych poprzednio zmienionych ustawień.

W przypadku niektórych problemów sugeruje się inicjowanie systemu BIOS. Aby zainicjować system BIOS:

 1. Wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer.
 3. Gdy w lewym dolnym obszarze ekranu wyświetlany będzie komunikat „To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button” (Aby przerwać normalne uruchamianie systemu, naciśnij niebieski przycisk ThinkVantage), naciśnij klawisz F1. Wyświetlone zostanie menu Narzędzia konfiguracji systemu BIOS. Jeśli pojawi się prośba o podanie hasła, wprowadź prawidłowe hasło.
 4. Naciśnij klawisz F9 i wybierz Tak, aby załadować domyślną konfigurację.
 5. Kliknij Yes (Tak).
 6. Naciśnij klawisz F10 i wybierz Tak, aby zapisać zmiany i wyjść.
 7. Kliknij Yes (Tak).
 8. Uruchom ponownie komputer.
Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

Każda wersja narzędzia ThinkPad BIOS Update Utility zawiera następujący program systemowy (BIOS) i program Embedded Controller (ECP). Wersja systemu BIOS i numer wersji programu Embedded Controller można poznać, wchodząc do narzędzia BIOS Setup Utility.

 1. Wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer.
 3. Gdy w lewym dolnym obszarze ekranu wyświetlany będzie komunikat „To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button” (Aby przerwać normalne uruchamianie systemu, naciśnij niebieski przycisk ThinkVantage), naciśnij klawisz F1.
  Wyświetlone zostanie menu Narzędzia konfiguracji systemu BIOS. Jeśli pojawi się prośba o podanie hasła, wprowadź prawidłowe hasło.
 4. Sprawdź wersję BIOS i wersję programu Embedded Controller.
 5. Wyłącz komputer.

Dotychczas wydane zostały następujące wersje systemu BIOS i programu ECP (Embedded Controller Program).

Pakiet BIOS
ECP
Wydanie
2.30-1.08
7LETD0WW (2.30)
7KHT24WW (1.08) Aktualne wydanie
2.29-1.08
7FETC9WW (2.29)
7KHT24WW (1.08) 7luj27us.exe
7luj27us.txt
2.27-1.08
7FETC7WW (2.27)
7KHT24WW (1.08) 7luj26us.exe
7luj26us.txt
2.26-1.08
7FETC6WW (2.26)
7KHT24WW (1.08) 7luj25us.exe
7luj25us.txt
2.25-1.08
7FETC5WW (2.25)
7KHT24WW (1.08) 7luj24us.exe
7luj24us.txt
2.24-1.08
7FETC4WW (2.24)
7KHT24WW (1.08) 7luj23us.exe
7luj23us.txt
Informacje o mapie pamięci
Obszar zarezerwowany

Następujące adresy pamięci konwencjonalnej są zarezerwowane dla systemu BIOS i innych. (Kiedy w komputerze zainstalowana jest pamięć Intel Turbo Memory, zarezerwowanych jest o 12 KB więcej adresów pamięci konwencjonalnej).

Modele nVIDIA Quadro NVS 140M

 • C0000-CEFFF: Zarezerwowane dla oprogramowania Video BIOS
 • CF000-D0FFF: Zarezerwowane dla opcjonalnej pamięci ROM sieci Ethernet (*a)
 • E0000-FFFFF: Zarezerwowane dla BIOSu systemowego

Modele nVIDIA Quadro FX 570M

 • C0000-CF7FF: Zarezerwowane dla oprogramowania Video BIOS
 • CF800-D1FFF: Zarezerwowane dla opcjonalnej pamięci ROM sieci Ethernet (*a)
 • E0000-FFFFF: Zarezerwowane dla BIOSu systemowego

Modele Intel Graphics Media Accelerator GM965

 • C0000-CFFFF: Zarezerwowane dla oprogramowania Video BIOS
 • D0000 -D1FFF: Zarezerwowane dla opcjonalnej pamięci ROM sieci Ethernet (*a)
 • E0000-FFFFF: Zarezerwowane dla BIOSu systemowego

Uwaga:

 • *a: Obszar ten zostaje zwolniony po wyłączeniu opcji Ethernet LAN Option ROM w Konfiguracji i sieci w narzędziu BIOS Setup Utility. Wybór taki spowoduje wyłączenie funkcji PXE i WOL.
Obszar do wykorzystania

Menedżer pamięci, taki jak EMM386, może wykorzystywać następujący adres pamięci.

Modele nVIDIA Quadro NVS 140M

 • D1000-DFFFF

Modele nVIDIA Quadro FX 570M

 • D1800-DFFFF

Modele Intel Graphics Media Accelerator GM965

 • D2000-DFFFF

Uwaga: Pewne adresy w tym obszarze będą zarezerwowane dla kontrolera CardBus, a inne — przez systemy operacyjne. Adresy zależą od struktury każdego systemu operacyjnego.


 • ID Aliasu: MIGR-67988, MIGR-67988-KR
 • ID dokumentu:DS013832
 • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
 • © 2015 Lenovo