Sterownik Hotkey driver dla systemu Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP — ThinkPad

Imię
System operacyjny
Wersja
Wypuszczone
Pobierz teraz

Obsługiwane komputery ThinkPad:

— A20m, A20p, A21m, A21p, A22m, A22p
— A30, A30p, A31, A31p
— G40(*5), G41(*4)
— R30, R31, R32
— R40, R40e(*2)
— R50(*4), R50e(*4), R50p(*4), R51(*4), R51e(*4), R52(*4)
— s31(*2)
— T20, T21, T22, T23
— T30(*3)
— T40(*1), T40p(*4), T41(*1), T41p(*4), T42(*1), T42p(*4)
— T43(*6), T43p(*4)
— X22, X23, X24
— X30(*1), X31(*1), X32(*6)
— Z60m(*4), Z60t(*4)

(Uwaga) *1: Brak obsługi systemu Windows Me.
*2: Obsługiwany system — Windows XP.
*3: Wersje obsługujące system Windows Me: 2366/2367-x1x, x2x, x3x, x4x,
x5x, A6x i A7x, za wyjątkiem M1x, M2x, M3x, M4x i M5x
*4: Obsługiwane systemy — Windows 2000 i XP.
*5: Obsługiwane systemy — Windows 98SE, 2000 i XP.
*6: Obsługiwane systemy — Windows NT4, 2000 i XP.
*7: Obsługiwany system — tylko XP Tablet PC Edition 2005.

Spis treści
Obsługiwane komputery
Podsumowanie zmian
Instrukcja instalacji
Instrukcja dezinstalacji
Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

Obsługiwane komputery

Obsługiwane komputery ThinkPad:

 • ThinkPad A20m, A20p, A21m, A21p, A22m, A22p
 • ThinkPad A30, A30p, A31, A31p
 • ThinkPad G40 (*5), G41 (*4), G50 (*4)
 • ThinkPad R30, R31, R32
 • ThinkPad R40, R40e (*2)
 • ThinkPad R50 (*4), R50e (*4), R50p (*4), R51 (*4), R51e (*4), R52 (*4)
 • ThinkPad T20, T21, T22, T23
 • ThinkPad T30 (*3)
 • ThinkPad T40 (*1), T40p (*4), T41 (*1), T41p (*4), T42 (*1), T42p (*4)
 • ThinkPad T43 (*6), T43p (*4)
 • ThinkPad X22, X23, X24
 • ThinkPad X30 (*1), X31 (*1), X32 (*6)
 • ThinkPad Z60m (*4), Z60t (*4)

Uwagi:

 • *1: Brak obsługi systemu Windows Me.
 • *2: Obsługiwany system — tylko Windows XP.
 • *3: Obsługa systemu Windows Me — wersje 2366/2367-x1x, x2x, x3x, x4x, x5x, A6x i A7x oprócz M1x, M2x, M3x, M4x i M5x
 • *4: Obsługiwane systemy — Windows 2000 i Windows XP.
 • *5: Obsługiwane systemy — Windows 98SE, Windows 2000 i Windows XP.
 • *6: Obsługiwane systemy — Windows NT4, Windows 2000 i Windows XP.
Podsumowanie zmian

Wersja 1.31.0610

 • [Ważne]
  • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad R60, R60e (dodatkowe zmiany).
  • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad T60, T60p (dodatkowe zmiany).
  • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad X40, X41, X41 Tablet (dodatkowe zmiany).
  • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad X60, X60s, X60 Tablet (dodatkowe zmiany).
  • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad Z61m, Z61t (dodatkowe zmiany).
  • Modele te są kompatybilne z aplikacją Hotkey Features w wersji 2 lub wyższej.
 • (Poprawka) Sporadyczne nakładanie się informacji tekstowych w panelu Właściwości ekranu.

Wersja 1.31.0610

 • [Ważne]
  • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad R60, R60e (dodatkowe zmiany).
  • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad T60, T60p (dodatkowe zmiany).
  • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad X40, X41, X41 Tablet (dodatkowe zmiany).
  • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad X60, X60s, X60 Tablet (dodatkowe zmiany).
  • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad Z61m, Z61t (dodatkowe zmiany).
  • Modele te są kompatybilne z aplikacją Hotkey Features w wersji 2 lub wyższej.
 • (Poprawka) Sporadyczne nakładanie się informacji tekstowych w panelu Właściwości ekranu.

Wersja 1.30.0609

 • (Poprawka) Uruchamianie aplikacji za pomocą kombinacji klawiszy Fn+F5 może powodować wyświetlenie błędu.

Uwaga:
W pliku README zamieszczono pełną lista zmian i poprawek wprowadzonych w tej aktualizacji sterownika.

Instrukcja instalacji
 1. Uruchom system Microsoft Windows 98/Me/2000/NT/XP. Jeśli korzystasz z systemu Windows NT, 2000 lub XP, zaloguj się z uprawnieniami administratora.
 2. Wyodrębnij sterowniki na dysk twardy.
 3. Kliknij Start, a następnie kliknij Run (Uruchom).
 4. Dotyczy systemów Windows 98 Gold i Windows NT 4.0: w polu Otwórz wpisz C:\DRIVERS\WIN\HOTKEY\SHFOLDER.EXE, a następnie kliknij przycisk OK, aby rozpocząć instalację. Jeśli pliki wyodrębniono w innej lokalizacji, należy zamiast tego określić tę lokalizację. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Dotyczy pozostałych systemów operacyjnych: w polu Otwórz wpisz C:\DRIVERS\WIN\HOTKEY\SETUP.EXE, a następnie kliknij przycisk OK, aby rozpocząć instalację. Jeśli pliki wyodrębniono w innej lokalizacji, należy zamiast tego określić tę lokalizację. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
Instalacja nienadzorowana

Uwaga: Jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie do użytku administratorów systemu.

 1. Uruchom system Windows 2000/XP i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
 2. Wyodrębnij sterowniki na dysk twardy.
 3. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Uruchom.
 4. W wierszu poleceń wpisz:
  C:\DRIVERS\WIN\HOTKEY\SETUP.EXE /S
Instrukcja dezinstalacji
 • Dotyczy wersji 1.00.0182 i nowszych
 1. Uruchom plik setup.exe pakietu. (Szczegółowe informacje zamieszczono w części „Procedura instalacji” niniejszego dokumentu)
 2. Wybierz opcję Uninstall currently installed driver or ThinkPad software (Odinstaluj aktualnie wybrany sterownik lub oprogramowanie ThinkPad).
 3. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 • Pozostałe wersje
 1. Kliknij Start, a następnie kliknij Run (Uruchom).
 2. W otwartym oknie dialogowym podaj ścieżkę dostępu do pliku setup.exe pakietu z parametrem /d. (Przykład: C:\ibmtools\drivers\hotkey\setup.exe /d)
 3. Kliknij OK.
 4. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
 • Dotyczy wersji 1.00.0182 i nowszych:
 1. Uruchom plik setup.exe pakietu. (Szczegółowe informacje zamieszczono w części „Procedura instalacji” niniejszego dokumentu)
 2. Wybierz opcję View driver or application version information (Pokaż informacje o wersji aplikacji lub sterownika).
 3. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 • Pozostałe wersje

  1. Kliknij Start, a następnie kliknij Run (Uruchom).
  2. W otwartym oknie dialogowym podaj ścieżkę dostępu do pakietu.
  3. Dodaj parametr /v. (Przykład: C:\ibmtools\drivers\hotkey\setup.exe /v)
  4. Kliknij OK.
  5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

 • ID Aliasu: MIGR-38953, MIGR-38953-KR
 • ID dokumentu:DS013605
 • Ostatnio zaktualizowane :30 Jun 2015
 • © 2015 Lenovo