Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Sterownik Hotkey driver dla systemu Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP — ThinkPad

   wstecz#ProductName# - Pobieranie

   Imię
   System operacyjny
   Wersja
   Wypuszczone
   Pobierz teraz
   Checksum Data

   Obsługiwane komputery ThinkPad:

   — A20m, A20p, A21m, A21p, A22m, A22p
   — A30, A30p, A31, A31p
   — G40(*5), G41(*4)
   — R30, R31, R32
   — R40, R40e(*2)
   — R50(*4), R50e(*4), R50p(*4), R51(*4), R51e(*4), R52(*4)
   — s31(*2)
   — T20, T21, T22, T23
   — T30(*3)
   — T40(*1), T40p(*4), T41(*1), T41p(*4), T42(*1), T42p(*4)
   — T43(*6), T43p(*4)
   — X22, X23, X24
   — X30(*1), X31(*1), X32(*6)
   — Z60m(*4), Z60t(*4)

   (Uwaga) *1: Brak obsługi systemu Windows Me.
   *2: Obsługiwany system — Windows XP.
   *3: Wersje obsługujące system Windows Me: 2366/2367-x1x, x2x, x3x, x4x,
   x5x, A6x i A7x, za wyjątkiem M1x, M2x, M3x, M4x i M5x
   *4: Obsługiwane systemy — Windows 2000 i XP.
   *5: Obsługiwane systemy — Windows 98SE, 2000 i XP.
   *6: Obsługiwane systemy — Windows NT4, 2000 i XP.
   *7: Obsługiwany system — tylko XP Tablet PC Edition 2005.

   Spis treści
   Obsługiwane komputery
   Podsumowanie zmian
   Instrukcja instalacji
   Instrukcja dezinstalacji
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

   Obsługiwane komputery

   Obsługiwane komputery ThinkPad:

   • ThinkPad A20m, A20p, A21m, A21p, A22m, A22p
   • ThinkPad A30, A30p, A31, A31p
   • ThinkPad G40 (*5), G41 (*4), G50 (*4)
   • ThinkPad R30, R31, R32
   • ThinkPad R40, R40e (*2)
   • ThinkPad R50 (*4), R50e (*4), R50p (*4), R51 (*4), R51e (*4), R52 (*4)
   • ThinkPad T20, T21, T22, T23
   • ThinkPad T30 (*3)
   • ThinkPad T40 (*1), T40p (*4), T41 (*1), T41p (*4), T42 (*1), T42p (*4)
   • ThinkPad T43 (*6), T43p (*4)
   • ThinkPad X22, X23, X24
   • ThinkPad X30 (*1), X31 (*1), X32 (*6)
   • ThinkPad Z60m (*4), Z60t (*4)

   Uwagi:

   • *1: Brak obsługi systemu Windows Me.
   • *2: Obsługiwany system — tylko Windows XP.
   • *3: Obsługa systemu Windows Me — wersje 2366/2367-x1x, x2x, x3x, x4x, x5x, A6x i A7x oprócz M1x, M2x, M3x, M4x i M5x
   • *4: Obsługiwane systemy — Windows 2000 i Windows XP.
   • *5: Obsługiwane systemy — Windows 98SE, Windows 2000 i Windows XP.
   • *6: Obsługiwane systemy — Windows NT4, Windows 2000 i Windows XP.
   Podsumowanie zmian

   Wersja 1.31.0610

   • [Ważne]
    • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad R60, R60e (dodatkowe zmiany).
    • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad T60, T60p (dodatkowe zmiany).
    • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad X40, X41, X41 Tablet (dodatkowe zmiany).
    • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad X60, X60s, X60 Tablet (dodatkowe zmiany).
    • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad Z61m, Z61t (dodatkowe zmiany).
    • Modele te są kompatybilne z aplikacją Hotkey Features w wersji 2 lub wyższej.
   • (Poprawka) Sporadyczne nakładanie się informacji tekstowych w panelu Właściwości ekranu.

   Wersja 1.31.0610

   • [Ważne]
    • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad R60, R60e (dodatkowe zmiany).
    • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad T60, T60p (dodatkowe zmiany).
    • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad X40, X41, X41 Tablet (dodatkowe zmiany).
    • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad X60, X60s, X60 Tablet (dodatkowe zmiany).
    • Zakończono obsługę urządzeń ThinkPad Z61m, Z61t (dodatkowe zmiany).
    • Modele te są kompatybilne z aplikacją Hotkey Features w wersji 2 lub wyższej.
   • (Poprawka) Sporadyczne nakładanie się informacji tekstowych w panelu Właściwości ekranu.

   Wersja 1.30.0609

   • (Poprawka) Uruchamianie aplikacji za pomocą kombinacji klawiszy Fn+F5 może powodować wyświetlenie błędu.

   Uwaga:
   W pliku README zamieszczono pełną lista zmian i poprawek wprowadzonych w tej aktualizacji sterownika.

   Instrukcja instalacji
   1. Uruchom system Microsoft Windows 98/Me/2000/NT/XP. Jeśli korzystasz z systemu Windows NT, 2000 lub XP, zaloguj się z uprawnieniami administratora.
   2. Wyodrębnij sterowniki na dysk twardy.
   3. Kliknij Start, a następnie kliknij Run (Uruchom).
   4. Dotyczy systemów Windows 98 Gold i Windows NT 4.0: w polu Otwórz wpisz C:\DRIVERS\WIN\HOTKEY\SHFOLDER.EXE, a następnie kliknij przycisk OK, aby rozpocząć instalację. Jeśli pliki wyodrębniono w innej lokalizacji, należy zamiast tego określić tę lokalizację. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   5. Dotyczy pozostałych systemów operacyjnych: w polu Otwórz wpisz C:\DRIVERS\WIN\HOTKEY\SETUP.EXE, a następnie kliknij przycisk OK, aby rozpocząć instalację. Jeśli pliki wyodrębniono w innej lokalizacji, należy zamiast tego określić tę lokalizację. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   Instalacja nienadzorowana

   Uwaga: Jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie do użytku administratorów systemu.

   1. Uruchom system Windows 2000/XP i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
   2. Wyodrębnij sterowniki na dysk twardy.
   3. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Uruchom.
   4. W wierszu poleceń wpisz:
    C:\DRIVERS\WIN\HOTKEY\SETUP.EXE /S
   Instrukcja dezinstalacji
   • Dotyczy wersji 1.00.0182 i nowszych
   1. Uruchom plik setup.exe pakietu. (Szczegółowe informacje zamieszczono w części „Procedura instalacji” niniejszego dokumentu)
   2. Wybierz opcję Uninstall currently installed driver or ThinkPad software (Odinstaluj aktualnie wybrany sterownik lub oprogramowanie ThinkPad).
   3. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   • Pozostałe wersje
   1. Kliknij Start, a następnie kliknij Run (Uruchom).
   2. W otwartym oknie dialogowym podaj ścieżkę dostępu do pliku setup.exe pakietu z parametrem /d. (Przykład: C:\ibmtools\drivers\hotkey\setup.exe /d)
   3. Kliknij OK.
   4. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
   • Dotyczy wersji 1.00.0182 i nowszych:
   1. Uruchom plik setup.exe pakietu. (Szczegółowe informacje zamieszczono w części „Procedura instalacji” niniejszego dokumentu)
   2. Wybierz opcję View driver or application version information (Pokaż informacje o wersji aplikacji lub sterownika).
   3. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   • Pozostałe wersje

    1. Kliknij Start, a następnie kliknij Run (Uruchom).
    2. W otwartym oknie dialogowym podaj ścieżkę dostępu do pakietu.
    3. Dodaj parametr /v. (Przykład: C:\ibmtools\drivers\hotkey\setup.exe /v)
    4. Kliknij OK.
    5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

   • ID Aliasu: MIGR-38953, MIGR-38953-KR
   • ID dokumentu:DS013605
   • Ostatnio zaktualizowane :30 Jun 2015
   • © 2015 Lenovo