Sterownik wideo (ATI Mobility Radeon, FireGL PCI Express-2) dla systemu Windows Vista (32-bitowego, 64-bitowego) — ThinkPad R60, T60, T60p, Z61m, Z61p

Imię
System operacyjny
Wersja
Wypuszczone
Pobierz teraz
Checksum Data
ATI Display Driver
exe
91.55 MB
Windows Vista (32-bitowy)
Windows Vista (64-bitowy)
8.383.1.1
9/4/2007
README for ATI Display Driver
txtreadme
10.38 KB
Windows Vista (32-bitowy)
Windows Vista (64-bitowy)
8.383.1.1
9/4/2007
Ten pakiet instaluje oprogramowanie (sterownik wyświetlacza) umożliwiające włączenie poniższych układów graficznych na płycie systemowej.
— ATI Mobility Radeon X1300
— ATI Mobility Radeon X1400
— ATI Mobility FireGL V5200
— ATI Mobility FireGL V5250

Obsługiwane urządzenia ThinkPad z układami graficznymi ATI:
— R60
— T60, T60p (typy komputera: 20xx, 26xx, 87xx)
— Z61m, Z61p

Obsługiwane systemy operacyjne:
— Microsoft Windows Vista 32-bitowy
— Microsoft Windows Vista 64-bitowy

Uwaga: Ten program jest niezależny od języka i można go używać w dowolnej wersji językowej systemu.
Informacje dodatkowe
Spis treści
Podsumowanie zmian
Instrukcja instalacji
Dezinstalacja
Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

Podsumowanie zmian
Wersja 8.383.1.1-070621a-049739C
 • (Poprawka) Brak płynności odtwarzania filmów DVD z przeplotem w trybie pełnoekranowym podczas zasilania z baterii.
 • (Poprawka) Wyświetlanie informacji „Not installed” (Niezainstalowany) w odniesieniu do pakietu sterowników karty graficznej ATI w Instalatorze oprogramowania i aplikacji ThinkVantage System Update.
 • (Poprawka) Z poziomu Podglądu zdarzeń w pozycji Diagnostics Performance rejestrowany jest dziennik informujący o opóźnieniu procesu zamykania systemu przez sterownik karty graficznej ATI.
 • (Poprawka) Zmiana pozycji wyświetlania pulpitu rozszerzonego po ponownym zadokowaniu urządzenia.
 • (Poprawka) Wartości powiększenia w aplikacji Full Screen Magnifier są wyświetlane dwukrotnie.
 • (Poprawka) Po zamknięciu i ponownym otwarciu pokrywy monitora LCD urządzenia w przypadku podłączenia monitora zewnętrznego do urządzenia widok nie powraca na monitor LCD.
 • (Poprawka) Brak niektórych elementów w oknie 3D Settings (Ustawienia 3W) aplikacji ATI Catalyst Control Center.
Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełną listę zmian wprowadzonych w tej aktualizacji sterownika.


Instrukcja instalacji
Uwaga: Przed zainstalowaniem nowej wersji zaleca się odinstalowanie wersji poprzedniej.
 1. Uruchom system Windows Vista i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
 2. Zapisz ten pakiet sterowników na dysku twardym i dwukrotnie kliknij jego ikonę, aby go wyodrębnić na dysk twardy.
 3. Kliknij Start, wybierz Wszystkie programy, wybierz Akcesoria, a następnie kliknij opcję Uruchom....
 4. Podaj SETUP.EXE z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij OK.
  Przykład: C:\DRIVERS\WIN\VIDEO\SETUP.EXE
 5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 6. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie ponownie uruchom system.
 7. Nienadzorowana instalacja sterowników karty graficznej — tylko dla administratorów systemu.
  Wyodrębnij sterownik:
  32-bitowy system Windows Vista:
  \drivers\win\video\bin\atisetup -noui -install

  64-bitowy system Windows Vista:
  \bin64\atisetup.exe -noui -install

Uwagi:

 • Podczas instalacji mogą wyświetlić się następujące komunikaty związane z zabezpieczeniami systemu Windows Vista. Należy wówczas wybrać opcję Zainstaluj i kontynuować.
  • Komunikat 1: Zabezpieczenia systemu Windows — Czy chcesz teraz zainstalować to oprogramowanie urządzenia? Uruchamiaj wyłącznie oprogramowanie pochodzące od zaufanych wydawców.
  • Komunikat 2: Zabezpieczenia systemu Windows — System Windows nie może zweryfikować wydawcy tego oprogramowania sterownika.
 • Podczas instalacji mogą wyświetlić się następujące komunikaty związane z funkcją kontroli konta użytkownika systemu Windows Vista. Kliknij Kontynuuj lub Zezwól, aby kontynuować instalację.
  • Komunikat 1: Program potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować. Jeśli ten program został uruchomiony przez Ciebie, kontynuuj.
  • Komunikat 2: Niezidentyfikowany program chce uzyskać dostęp do Twojego komputera. Nie uruchamiaj tego programu, jeśli nie znasz jedo źródła lub nie korzystałeś(aś) z niego wcześniej.

Dezinstalacja
 1. Uruchom system Windows Vista i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
 2. Kliknij Start i wybierz Control Panel (Panel sterowania).
 3. Dwukrotnie kliknij menu Programy i funkcje.
 4. Wybierz ATI Catalyst Install Manager, a następnie kliknij Zmień.
 5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 6. Kliknij Zezwól lub Kontynuuj, aby kontynuować dezinstalację.

Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
 1. Uruchom system Windows Vista.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pustym pulpicie systemu Windows, a następnie wybierz polecenie ATI Catalyst Control Center. Jeżeli okno ATI Catalyst Control Center zostanie otwarte po raz pierwszy, pojawi się okno z prośbą o wybór widoku Basic (Podstawowy) lub Advanced (Zaawansowany). Wybierz opcję Advanced (Zaawansowane) i kliknij przycisk Next (Dalej).
 3. W otwartym oknie Catalyst Control Center Notification (Catalyst Control Center — powiadomienie) kliknij przycisk Yes (Tak). Otworzy się zaawansowane okno Catalyst Control Center.
 4. W menu Graphics Settings (Ustawienia grafiki) wybierz pozycję Information Center (Centrum informacji), a następnie Graphics Software (Oprogramowanie graficzne). W oknie Graphics Software (Oprogramowanie graficzne) wyświetli się wersja pakietu sterowników (Driver Packaging Version).

 • ID Aliasu: MIGR-66884, MIGR-66884-KR
 • ID dokumentu:DS004138
 • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
 • © 2015 Lenovo