Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Wireless LAN ThinkPad (11bg, 11abg, 11abgn) dla systemu Windows XP, 2000 — ThinkPad

   wstecz#ProductName# - Pobieranie

   Imię
   System operacyjny
   Wersja
   Wypuszczone
   Pobierz teraz
   Checksum Data
   ThinkPad Wireless LAN
   exe
   5.93 MB
   Windows XP (32-bitowy)
   7.6.1.260b
   10/6/2009
   README for ThinkPad Wireless LAN
   txtreadme
   23.37 KB
   Windows XP (32-bitowy)
   7.6.1.260b
   10/6/2009
   Ten pakiet zawiera sterownik i oprogramowanie narzędziowe karty bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) do systemów Microsoft Windows XP oraz Microsoft Windows 2000. Umożliwia korzystanie z następujących kart:
   — karta IBM 11b/g WLAN Mini PCI;
   — karta IBM 11a/b/g WLAN Mini PCI II;
   — karta ThinkPad 11b/g, 11a/b/g, 11b/g/n, 11a/b/g/n WLAN Mini PCI Express;
   — karta ThinkPad 11b/g WLAN Mini PCI Express II;
   — karta ThinkPad 11b/g WLAN Mini PCI Express III.

   Obsługiwane są następujące komputery:
   — G41
   — R50, R50e, R50p, R51, R51e, R52
   — R60, R60e, R61, R61e, R61i
   — R400, R500
   — SL300, SL400, SL500
   — T42, T42p, T43, T43p
   — T400, T500
   — T60, T60p, T61, T61p
   — W500, W700, W700ds
   — X32, X40, X41, X41 Tablet
   — X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
   — X200, X200s, X200 Tablet
   — Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, Z61t

   Poniżej podano informacje dodatkowe.
   Informacje dodatkowe

   Uwagi:

   • Użytkownicy korzystający z oprogramowania ThinkVantage Access Connections powinni zainstalować następujące oprogramowanie.
   • Użytkownikom, którzy korzystają obecnie z uwierzytelniania IEEE 802.1x w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 i nie stosują szyfrowania WPA, firma Lenovo zaleca odinstalowanie Q826942 (pakietu zbiorczego aktualizacji funkcji interfejsu bezprzewodowego dla systemu Windows XP) oraz Q815485 (aktualizacji zabezpieczeń sieci bezprzewodowych WPA w systemie Windows XP). Może to nie mieć zastosowania w przypadku korzystania z systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

    Aby sprawdzić, czy poprawka Q826942 lub Q815485 jest zainstalowana, oraz aby ją odinstalować:
    1. Uruchom system Windows XP i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
    2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
    3. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.
    4. Kliknij pozycję Windows XP Hotfix (SP2) Q826942 lub Windows XP Hotfix (SP2) Q815485, jeżeli jest wymieniona na liście Aktualnie zainstalowane programy.
    5. Kliknij przycisk Usuń i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
     Uwaga:
     Powyższe działanie spowoduje usunięcie wszystkich poprawek zawartych w pakiecie zbiorczym aktualizacji Q826942. Być może trzeba będzie zainstalować ponownie pewne wymagane poprawki z tego pakietu.

   • Użytkownicy systemu Windows 2000 powinni zaprzestać używania usługi Konfiguracja sieci bezprzewodowej Microsoft, jeżeli jest już zainstalowana.

    Aby sprawdzić, czy usługa ta jest zainstalowana, oraz aby ją zatrzymać:

    1. Uruchom system Windows 2000 i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
    2. Kliknij przycisk Start, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
    3. Kliknij dwukrotnie pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie pozycję Usługi.
    4. Kliknij dwukrotnie pozycję Konfiguracja sieci bezprzewodowej, jeżeli znajduje się na liście.
    5. Zmień Typ uruchomienia na Wyłączony, jeżeli jest inny.
    6. Kliknij przycisk OK.

   • Po aktualizacji sterownika bezprzewodowej sieci LAN może być konieczne ponowne wprowadzenie informacji o zabezpieczeniach.

   • W przypadku korzystania z pojedynczego logowania z uwierzytelnianiem EAP-FAST jest wymagane oprogramowanie Access Connections w wersji 4.22 lub wyższej.
   Spis treści
   Obsługiwane systemy operacyjne
   Podsumowanie zmian
   Instrukcja instalacji
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

   Obsługiwane systemy operacyjne

   Obsługiwane są następujące systemy operacyjne:

   • Windows XP Home Edition, Professional
   • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
   • Microsoft Windows 2000
   Podsumowanie zmian

   Wersja 7.6.1.260b
   (Wersja sterownika w Menedżerze urządzeń systemu Windows)
   7.6.1.260 (Windows XP)
   7.6.1.260 (Windows 2000)

   • (Poprawka) Usunięto problem polegający na tym, że oprogramowanie Access Connections może się zawieszać podczas modyfikacji profilu Wi-Fi w systemie Windows XP.

   Wersja 7.6.1.184
   (Wersja sterownika w Menedżerze urządzeń systemu Windows)
   7.6.1.184 (Windows XP)
   7.6.1.184 (Windows 2000)

   • (Poprawka) Usunięto problem, który może powodować błąd usługi ACS (Atheros Configuration Service).
   • (Poprawka) Usunięto problem powodujący błędy połączeń PEAP-MSCHAP.

   Wersja 7.6.1.149
   (Wersja sterownika w Menedżerze urządzeń systemu Windows)
   7.6.1.149 (Windows XP)
   7.6.1.149 (Windows 2000)

   • (Poprawka) Usunięto problem, który może odłączać emulator 3270.

   Wersja 7.4.2.134
   (Wersja sterownika w Menedżerze urządzeń systemu Windows)
   7.4.2.134 (Windows XP)
   7.4.2.134 (Windows 2000)

   • (Poprawka) Usunięto problem z instalacją japońskiej wersji karty ThinkPad 11a/b/g/n Wireless LAN Mini PCI Express.
   • (Nowość) Dodano obsługę modelu ThinkPad W700ds.

   Wersja 7.4.2.105
   Wersja sterownika w Menedżerze urządzeń systemu Windows
   7.4.2.105 (Windows XP)
   7.4.2.105 (Windows 2000)

   • (Nowość) Obsługa karty ThinkPad 11b/g Wireless LAN Mini PCI Express III.
   • (Nowość) Obsługa oprogramowania Access Connections 5.00
   • (Nowość) Dodano obsługę modelu ThinkPad SL400, SL500.
   • (Nowość) Dodano obsługę modelu ThinkPad SL300.
   • (Nowość) Dodano obsługę modelu ThinkPad R400, R500, T400, T500, W500, X200.
   • (Nowość) Dodano obsługę modelu ThinkPad W700.
   • (Nowość) Dodano obsługę modelu ThinkPad X200s, X200 Tablet.
   • (Nowość) Dodano obsługę modelu ThinkPad T42, T42p.

   Wersja 6.0.3.94
   Wersja sterownika w Menedżerze urządzeń systemu Windows
   6.0.3.94 (Windows XP)
   6.0.3.94 (Windows 2000)

   • (Nowość) Obsługa standardu IEEE 802.11n Draft 2.0
   • (Poprawka) Usunięto problem polegający na tym, że komputer może nie łączyć się z siecią bezprzewodową po wznowieniu normalnego działania z trybu wstrzymania lub hibernacji podczas działania z baterią.
   • (Poprawka) Usunięto problem polegający na tym, że komputer rozłącza połączenie bezprzewodowe po włączeniu wygaszacza ekranu 3W.
    Uwaga: Znane problemy i rozwiązania:
    Szybkość łączności bezprzewodowej może zostać ograniczona do 54 Mb/s, jeżeli w programie Access Point zostanie wybrany tryb mieszany WPA/WPA2. Aby rozwiązać ten problem, otwórz menu konfiguracji programu Access Point i wybierz opcję „WPA2 only” (Tylko WPA2) lub podobną jako tryb zabezpieczeń.

   Wersja 6.0.3.62
   Wersja sterownika w Menedżerze urządzeń systemu Windows
   6.0.3.62 (Windows XP)
   6.0.3.62 (Windows 2000)

   • (Nowość) Obsługa oprogramowania Access Connections 4.4.
   • (Nowość) Obsługa modeli ThinkPad R61, R61e, R61i, T61, T61p.
   • (Nowość) Obsługa modeli ThinkPad X61, X61s, X61 Tablet.

   Wersja 6.0.2.75

   • (Nowość) Obsługa oprogramowania Access Connections 4.22.
   • (Poprawka) Usunięto problem polegający na tym, że połączenie EAP-FAST kończy się niepowodzeniem.
   • (Poprawka) Usunięto problem polegający na tym, że połączenie EAP-TTLS z pojedynczym logowaniem kończy się niepowodzeniem.
   • (Poprawka) Usunięto problem polegający na tym, że połączenie PEAP z pojedynczym logowaniem kończy się niepowodzeniem.
   • (Poprawka) Usunięto problem związany z nieoczekiwanym roamingiem.
   Wersja 6.0.2.38b
   • (Nowość) Obsługa modeli ThinkPad X60 Tablet.
   • (Poprawka) Usunięto problem powodujący sporadyczne awarie programu ACS.exe w trybie wstrzymania i po wznowieniu działania.
   Wersja 6.0.2.38
   • (Nowość) Pierwsze wydanie obsługujące następujące karty sieci bezprzewodowej.
    • Karta ThinkPad 11a/b/g/n Wireless LAN Mini PCI Express
    • Karta ThinkPad 11b/g/n Wireless LAN Mini PCI Express
   • (Nowość) Obsługa oprogramowania Access Connections 4.2.
   Powrót do początku

   Instrukcja instalacji

   Uwaga:
   Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizowanie oprogramowania może nie być konieczne. Aby ustalić, czy należy aktualizować oprogramowanie, należy zapoznać się z częścią Informacje o wersji.

   Instalacja ręczna
   1. Uruchom system Windows XP lub 2000 i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
   2. Kliknij dwukrotnie pakiet sterownika, aby go rozpakować na dysk twardy.
    Domyślna lokalizacja to C:\DRIVERS\WIN\WLLANATH.
   3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
   4. Określ lokalizację pliku SETUP.EXE z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij przycisk OK.
    Przykład: C:\DRIVERS\WIN\WLLANATH\SETUP.EXE
   5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   6. Uruchom ponownie komputer, aby ukończyć instalację.

   Instalacja bezobsługowa
   Uwaga: Jest to procedura przeznaczona wyłącznie dla administratorów systemu.
   1. Uruchom system Windows XP lub 2000 i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
   2. Kliknij dwukrotnie pakiet sterownika, aby go rozpakować na dysk twardy.
    Domyślna lokalizacja to C:\DRIVERS\WIN\WLLANATH.
   3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
   4. Określ lokalizację pliku SETUP.EXE -S z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij przycisk OK.
    Przykład: C:\DRIVERS\WIN\WLLANATH\SETUP.EXE -S
   5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   6. Uruchom ponownie komputer, aby ukończyć instalację.

   Dezinstalacja ręczna
   1. Zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora.
   2. [Windows XP]
    Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
    [Windows 2000]
    Kliknij przycisk Start, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
   3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
   4. Kliknij pozycję Oprogramowanie kart ThinkPad Wireless LAN (11a/b/g/n).
   5. Kliknij przycisk Zmień/Usuń i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   6. Uruchom ponownie komputer.

   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
   1. Uruchom system Windows XP lub 2000.
   2. [Windows XP]
    Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.
    [Windows 2000]
    Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij kolejno pozycje Ustawienia i Panel sterowania.
    Dwukrotnie kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.
   3. Kliknij pozycję Oprogramowanie kart ThinkPad Wireless LAN (11a/b/g/n).
   4. Wybierz pozycję Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej. Wyświetlony zostanie numer wersji.

   • ID Aliasu: MIGR-70480, MIGR-70480-KR
   • ID dokumentu:DS003567
   • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
   • © 2015 Lenovo