Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Sterownik ATK Hotkey dla systemu Windows 7 — ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500, SL500c

   wstecz#ProductName# - Pobieranie

   Imię
   System operacyjny
   Wersja
   Wypuszczone
   Pobierz teraz
   Checksum Data
   ATK Hotkey Driver
   exe
   2.49 MB
   Windows 7 (32-bitowy)
   Windows 7 (64-bitowy)
   1.00.03.0
   10/2/2009
   README for ATK Hotkey Driver
   txtreadme
   5.18 KB
   Windows 7 (32-bitowy)
   Windows 7 (64-bitowy)
   1.00.03.0
   10/2/2009
   Ten pakiet pozwala zainstalować oprogramowanie (sterownik ATK Hotkey) umożliwiające włączenie programu ATK Hotkey.

   Obsługiwane urządzenia ThinkPad:
   — SL300, SL400, SL400c, SL500 i SL500c

   Obsługiwane systemy operacyjne:
   — Microsoft Windows 7 32-bitowy, 64-bitowy

   Uwaga:
   — Jeżeli pakiet był już zainstalowany, aktualizacja (instalacja-nadpisywanie) tego pakietu spowoduje naprawienie problemów, dodanie nowych funkcji lub rozszerzenie funkcji tak, jak to opisano niżej.
   — Ten program nie zależy od języka i może być wykorzystywany w każdym systemie językowym.

   Informacje dodatkowe
   Spis treści
   Podsumowanie zmian
   Instrukcja instalacji
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

    

   Podsumowanie zmian

   Gdzie:

   • [Ważne] Ważna aktualizacja
   • (Nowe) Nowa funkcja lub rozszerzenie
   • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

   Wersja 1.00.03.0

   • (Nowe) Wydanie pierwsze.

    

   Instrukcja instalacji
   Uwagi:
   • Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizowanie oprogramowania może nie być konieczne. Aby ustalić, czy należy aktualizować oprogramowanie, należy zapoznać się z częścią Informacje o wersji.
   Instalacja ręczna

   W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer oraz Eksplorator.

   [Pobieranie plików]

   1. Kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
   2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
   4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się wiadomość, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

   [Rozpakowywanie plików]

      5.  Upewnij się, czy masz uprawnienia administratora w tym logowaniu.
      6.  Znajdź katalog, do którego został pobrany plik.
      7.  Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
      8.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
      9.  W oknie "„Select Destination Location”" (Wybierz miejsce docelowe) kliknij Dalej. Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij Browse (Przeglądaj).
    10.  W oknie "„Ready to Install”" (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną rozpakowane do folderu wybranego w kroku 9.

   [Instalacja plików]

    11.  Upewnij się, że pole wyboru znajdujące się obok pola "Install ..... now" (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij Finish (Zakończ).
    12.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

   Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

    

   Instalacja bezobsługowa
   Uwaga: Jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla administratorów systemu.
   • Zapoznaj się z częścią "„Manual Install”" (Instalacja ręczna), a następnie pobierz i rozpakuj plik.
   • W kroku 11 części „Installing files” (Instalowanie plików) usuń zaznaczenie pola wyboru znajdującego się obok pola „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
   • W wierszu polecenia uruchom plik setup.exe z opcją -s.
    Przykład: [Ścieżka do miejsca, w którym pliki zostały rozpakowane]\setup -s

    

   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
   1. Kliknij Start, a następnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
   2. Upewnij się, że wybrana jest opcja View by Category (Wyświetlaj według kategorii), i kliknij Uninstall a program (Odinstaluj program).
   3. Kliknij Lenovo_ATK_Package, a następnie wybierz wartość wersji.

   • ID Aliasu: MIGR-70478, MIGR-70478-KR
   • ID dokumentu:DS003353
   • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
   • © 2015 Lenovo