Sterownik ATK Hotkey dla systemu Windows 7 — ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL500, SL500c

Imię
System operacyjny
Wersja
Wypuszczone
Pobierz teraz
ATK Hotkey Driver
exe
2.49 MB
Windows 7 (32-bitowy)
Windows 7 (64-bitowy)
1.00.03.0
10/2/2009
README for ATK Hotkey Driver
txtreadme
5.18 KB
Windows 7 (32-bitowy)
Windows 7 (64-bitowy)
1.00.03.0
10/2/2009
Ten pakiet pozwala zainstalować oprogramowanie (sterownik ATK Hotkey) umożliwiające włączenie programu ATK Hotkey.

Obsługiwane urządzenia ThinkPad:
— SL300, SL400, SL400c, SL500 i SL500c

Obsługiwane systemy operacyjne:
— Microsoft Windows 7 32-bitowy, 64-bitowy

Uwaga:
— Jeżeli pakiet był już zainstalowany, aktualizacja (instalacja-nadpisywanie) tego pakietu spowoduje naprawienie problemów, dodanie nowych funkcji lub rozszerzenie funkcji tak, jak to opisano niżej.
— Ten program nie zależy od języka i może być wykorzystywany w każdym systemie językowym.

Informacje dodatkowe
Spis treści
Podsumowanie zmian
Instrukcja instalacji
Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

 

Podsumowanie zmian

Gdzie:

 • [Ważne] Ważna aktualizacja
 • (Nowe) Nowa funkcja lub rozszerzenie
 • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

Wersja 1.00.03.0

 • (Nowe) Wydanie pierwsze.

 

Instrukcja instalacji
Uwagi:
 • Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizowanie oprogramowania może nie być konieczne. Aby ustalić, czy należy aktualizować oprogramowanie, należy zapoznać się z częścią Informacje o wersji.
Instalacja ręczna

W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer oraz Eksplorator.

[Pobieranie plików]

 1. Kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
 4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się wiadomość, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

[Rozpakowywanie plików]

   5.  Upewnij się, czy masz uprawnienia administratora w tym logowaniu.
   6.  Znajdź katalog, do którego został pobrany plik.
   7.  Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
   8.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   9.  W oknie "„Select Destination Location”" (Wybierz miejsce docelowe) kliknij Dalej. Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij Browse (Przeglądaj).
 10.  W oknie "„Ready to Install”" (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną rozpakowane do folderu wybranego w kroku 9.

[Instalacja plików]

 11.  Upewnij się, że pole wyboru znajdujące się obok pola "Install ..... now" (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij Finish (Zakończ).
 12.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

 

Instalacja bezobsługowa
Uwaga: Jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla administratorów systemu.
 • Zapoznaj się z częścią "„Manual Install”" (Instalacja ręczna), a następnie pobierz i rozpakuj plik.
 • W kroku 11 części „Installing files” (Instalowanie plików) usuń zaznaczenie pola wyboru znajdującego się obok pola „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
 • W wierszu polecenia uruchom plik setup.exe z opcją -s.
  Przykład: [Ścieżka do miejsca, w którym pliki zostały rozpakowane]\setup -s

 

Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
 1. Kliknij Start, a następnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
 2. Upewnij się, że wybrana jest opcja View by Category (Wyświetlaj według kategorii), i kliknij Uninstall a program (Odinstaluj program).
 3. Kliknij Lenovo_ATK_Package, a następnie wybierz wartość wersji.

 • ID Aliasu: MIGR-70478, MIGR-70478-KR
 • ID dokumentu:DS003353
 • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
 • © 2015 Lenovo