Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Sterownik zintegrowanej kamery dla systemu Windows 7, Vista, XP and 2000 — ThinkPad R61, R61i, R400, R500, T61, T400

   wstecz#ProductName# - Pobieranie

   Imię
   System operacyjny
   Wersja
   Wypuszczone
   Pobierz teraz
   Checksum Data
   Integrated Camera Driver
   exe
   9.66 MB
   Windows 7 (32-bitowy)
   Windows 7 (64-bitowy)
   Windows Vista (32-bitowy)
   Windows Vista (64-bitowy)
   Windows XP (32-bitowy)
   5.8.53003.0
   10/2/2009
   README for Integrated Camera Driver
   txtreadme
   6.83 KB
   Windows 7 (32-bitowy)
   Windows 7 (64-bitowy)
   Windows Vista (32-bitowy)
   Windows Vista (64-bitowy)
   Windows XP (32-bitowy)
   5.8.53003.0
   10/2/2009
   Ten pakiet instaluje oprogramowanie (sterownik kamery wbudowanej), aby umożliwić korzystanie z kamery wbudowanej.

   Obsługiwane systemy ThinkPad:
   — R61(typ 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7742,
      7743, 7744, 7751, 7753, 7754, 7755, 8914, 8918, 8919, 8920,
      8927, 8928, 8929, 8930, 8932, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937)
   — R61i (typ 7732, 7742, 8918, 8932)
   — R400, R500
   — T400
   — T61

   Obsługiwane systemy operacyjne:
   — Microsoft Windows 7 32-bitowy, 64-bitowy
   — Microsoft Windows Vista 32-bitowy, 64-bitowy
   — Microsoft Windows XP Home Edition, Professional SP2 lub nowszy
   — Microsoft Windows 2000 SP4

   Uwaga:
   — Jeżeli pakiet był już zainstalowany, aktualizacja (instalacja-nadpisywanie) tego pakietu spowoduje naprawienie problemów, dodanie nowych funkcji lub rozszerzenie funkcji tak, jak to opisano niżej.
   — Ten program nie zależy od języka i może być wykorzystywany w każdym systemie językowym.

   Informacje dodatkowe
   Spis treści
   Podsumowanie zmian
   Instrukcja instalacji
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana


   Podsumowanie zmian

   Gdzie:

   • [Ważne] Ważna aktualizacja
   • (Nowe) Nowa funkcja lub rozszerzenie
   • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

   Wersja 5.8.53003.0

   • (Nowe) Dodano obsługę dla systemu Microsoft Windows 7 32- i 64-bitowego.

   Wersja 5.8.49004.0

   • (Poprawka) Rozwiązano problem polegający na wyświetlaniu się pustego komunikatu o błędzie podczas podglądu za pomocą aplikacji kamery, jeśli kamera wbudowana była wyłączona w Menedżerze urządzeń.

   Wersja 5.8.49003.0

   • (Nowe) Dodano podpis elektroniczny dla systemu Windows 2000.

   Wersja 5.8.49002.0

   • (Poprawka) Problem z przeciekiem pamięci.

   Wersja 5.8.8.12

   • (Nowe) Obsługa dla urządzeń ThinkPad R400, R500 i T400.
   • (Nowe) Aktualizacja Installshield.

   Wersja 5.8.8.12

   • (Nowe) (Wydanie pierwsze) Obsługa dla urządzeń ThinkPad R61, R61i, T61.

    

   Instrukcja instalacji
   Uwagi:
   • Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizowanie oprogramowania może nie być konieczne. Aby ustalić, czy należy aktualizować oprogramowanie, należy zapoznać się z częścią Informacje o wersji.
   Instalacja ręczna

   W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer oraz Eksplorator.

   [Pobieranie plików]

   1. Kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
   2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
   4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się wiadomość, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

   [Rozpakowywanie plików]

      5.  Upewnij się, czy masz uprawnienia administratora w tym logowaniu.
      6.  Znajdź katalog, do którego został pobrany plik.
      7.  Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
      8.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
      9.  W oknie "„Select Destination Location”" (Wybierz miejsce docelowe) kliknij Dalej. Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij Browse (Przeglądaj).
    10.  W oknie "„Ready to Install”" (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną rozpakowane do folderu wybranego w kroku 9.

   [Instalacja plików]

    11.  Upewnij się, że pole wyboru znajdujące się obok pola "Install ..... now" (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij Finish (Zakończ).
    12.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

   Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

    

   Instalacja bezobsługowa
   Uwaga: Jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla administratorów systemu.
   • Zapoznaj się z częścią "„Manual Install”" (Instalacja ręczna), a następnie pobierz i rozpakuj plik.
   • W kroku 11 części "„Installing files”" (Instalowanie plików) usuń zaznaczenie pola wyboru znajdującego się obok pola "Instaluj ..... teraz", a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
   • W wierszu polecenia uruchom plik setup.exe z opcją -s. Przykład: [Ścieżka do miejsca, w którym pliki zostały rozpakowane]\setup -s


   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

   Aby sprawdzić wersję oprogramowania, wykonaj następujące czynności:

   [Windows 7/Vista]

   1. Uruchom system Windows 7/Vista.
   2. Kliknij Start, a następnie kliknij Panel sterowania.
   3. Kliknij System and Maintenance (System i konserwacja), a następnie kliknij System.
   4. Kliknij Device Manager (Menedżer urządzeń).
   5. Rozwiń sekcję Imaging devices (Urządzenia do przetwarzania obrazów).
   6. Kliknij dwukrotnie pozycję Integrated Camera (Wbudowana kamera).
   7. Kliknij zakładkę Driver (Sterownik), wyświetli się wtedy wersja sterownika.

   [Windows XP]

   1. Uruchom system Windows XP.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Computer (Komputer) na pulpicie, a następnie kliknij Properties (Właściwości).
   3. Kliknij kartę Hardware (Sprzęt).
   4. Kliknij Device Manager (Menedżer urządzeń).
   5. Rozwiń sekcję Imaging devices (Urządzenia do przetwarzania obrazów).
   6. Kliknij dwukrotnie pozycję Integrated Camera (Wbudowana kamera).
   7. Kliknij zakładkę Driver (Sterownik), wyświetli się wtedy wersja sterownika.

   • ID Aliasu: MIGR-70479, MIGR-70479-KR
   • ID dokumentu:DS003038
   • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
   • © 2015 Lenovo