Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Oprogramowanie audio SoundMax dla systemu Windows XP — ThinkPad

   wstecz#ProductName# - Pobieranie

   Imię
   System operacyjny
   Wersja
   Wypuszczone
   Pobierz teraz
   Checksum Data
   SoundMax Audio Software
   exe
   5.91 MB
   Windows XP (32-bitowy)
   5.10.1.5710
   7/3/2012
   README for SoundMax Audio Software
   txtreadme
   7.93 KB
   Windows XP (32-bitowy)
   5.10.1.5710
   7/3/2012

   Ten pakiet instaluje oprogramowanie (sterownik i narzędzie audio) umożliwiające korzystanie z następującego urządzenia.

   • SoundMax Integrated Digital HD Audio

    

   Spis treści
   Obsługiwane systemy ThinkPad
   Obsługiwane systemy operacyjne
   Podsumowanie zmian
   Instrukcja instalacji
   Instrukcja dezinstalacji
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

    

   Obsługiwane systemy ThinkPad
   • ThinkPad R61 (typ):
    — 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7742
    — 7743, 7751, 7753, 7754, 7755
    — 8914, 8918, 8919, 8920, 8927, 8928, 8929
    — 8942, 8943, 8944, 8945, 8947, 8948, 8949
   • ThinkPad R61i (typ):
    — 7732, 7742, 8918, 8943
   • ThinkPad T61, T61p
   • ThinkPad X61, X61s, X61 Tablet

    

   Obsługiwane systemy operacyjne
   • Microsoft Windows XP SP2 Home Edition, Professional

    

   Podsumowanie zmian
   • < > Numer wersji
   • [Ważne] Ważna aktualizacja
   • (Nowe) Nowa funkcja lub rozszerzenie
   • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

   Wersja <5.10.1.5710>

   • (Poprawka) Usunięto problem powodujący brak działania klawiszy dostępu Fn+Fx.
   • [Ważne] Zakończono obsługę dla systemu Microsoft Windows 2000.
    W przypadku systemu Microsoft Windows 2000 należy korzystać z 7ka114ww(5.10.1.5520).
   • (Nowe) Dodano obsługę dla kodera-dekodera audio AD1984A. Potrzebny jest obsługiwany system BIOS.
    Obsługiwany model: ThinkPad T61 (dołączony koder-dekoder audio AD1984A)
    Obsługiwany system BIOS: 2.30(7LETD0WW) lub późniejszy

   Wersja <5.10.1.5520>

   • (Poprawka) Dźwięk nie rejestruje się na mikrofonie wewnętrznym.

   Wersja <5.10.1.5670>

   • (Nowe) Rozszerzenie funkcjonalności sterowników urządzenia.
   • (Poprawka) Brak dźwięku po wznowieniu działania z trybu zawieszenia.
   Instrukcja instalacji

   Uwaga:

   • Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizowanie oprogramowania może nie być konieczne. Aby ustalić, czy należy aktualizować oprogramowanie, należy zapoznać się z częścią Informacje o wersji.
   • Jeżeli w urządzeniu zainstalowany jest sterownik 7ka113ww(v5670), w pierwszej kolejności odinstaluj go, uruchom system ponownie, a następnie zainstaluj nowy sterownik
    — LUB — odinstaluj 7ka113ww i nie uruchamiaj ponownie, tylko użyj programu do ponownego wykrywania sprzętu, na przykład DEVCON z opcją „rescan” dostępnego w witrynie internetowej Microsoft poniżej, a następnie zainstaluj nowy sterownik.
   Instalacja ręczna

   W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer i Eksplorator Windows.

   [Pobieranie pliku]

   1. Kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
   2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
   4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się wiadomość, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

   [Rozpakowywanie pliku]

      5.  Upewnij się, czy masz uprawnienia administratora w tym logowaniu.
      6.  Znajdź folder, do którego został pobrany plik.
      7.  Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
      8.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
      9.  W oknie "Select Destination Location" (Wybierz miejsce docelowe) kliknij Next (Dalej). Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij przycisk Browse. (Przeglądaj).
    10.  W oknie "Ready to Install" (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną rozpakowane do folderu wybranego w kroku 9.

   [Instalowanie plików]

    11.  Upewnij się, że pole wyboru znajdujące się obok pola "Install ..... now" (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij Finish (Zakończ).
    
   12.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

   Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

   Instalacja bezobsługowa

   Jest to przeznaczone wyłącznie do użytku przez administratorów systemu.

   1. Zapoznaj się z częścią "„Manual Install”" (Instalacja ręczna), a następnie pobierz i rozpakuj plik.
   2. W kroku 11 części "Installing files" (Instalowanie plików) usuń zaznaczenie pola wyboru znajdującego się obok pola "Install ..... now" (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
   3. W wierszu polecenia uruchom plik setup.exe z opcją -S -SMS.
    Przykład: [Ścieżka do miejsca, w którym pliki zostały rozpakowane]SETUP.EXE -S -SMS
   Instrukcja dezinstalacji
   1. Uruchom system Windows XP i zaloguj się, korzystając z identyfikatora użytkownika posiadającego uprawnienia administratora.
   2. Kliknij Start, a następnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
   3. Dwukrotnie kliknij menu Add/Remove Programs (Dodaj lub usuń programy).
   4. Kliknij SoundMAX, następnie kliknij Zmień/Usuń (lub Dodaj/Usuń).
   5. Wybierz Usuń lub OK, następnie kliknij Dalej lub OK.
   6. Kliknij Zakończ lub OK i uruchom ponownie system, aby zakończyć dezinstalację sterowników.

    

   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

   [Windows XP]

   1. Uruchom system Windows XP.
   2. Kliknij Start, a następnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
   3. Kliknij menu Wydajność i konserwacja.
   4. Kliknij System.
   5. Kliknij kartę Hardware (Sprzęt).
   6. Kliknij Device Manager (Menedżer urządzeń).
   7. Rozwiń kategorię Sound, video and game controllers (Kontrolery dźwięku, wideo i gier).
   8. Wybierz opcję SoundMax Integrated Digital Audio (Wbudowany system dźwięku cyfrowego SoundMax).
   9. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję SoundMax Integrated Digital HD Audio i wybierz opcję Właściwości.
   10. Kliknij kartę Driver (Sterownik).
   11. Kliknij Driver Details (Szczegóły sterownika).
   12. Wybierz C:\winnt\system32\drivers\ADIHDAud.sys, aby wyświetlić numer wersji, gdzie C:\winnt stanowi lokalizację zainstalowanego systemu operacyjnego. (Potwierdź, czy 4 ostatnie cyfry to 5520).

   • ID Aliasu: MIGR-67816, MIGR-67816-KR
   • ID dokumentu:DS002306
   • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
   • © 2015 Lenovo