Sterownik ATK Hotkey dla systemu Windows Vista, XP — ThinkPad SL300, SL400, SL500

Imię
System operacyjny
Wersja
Wypuszczone
Pobierz teraz
Checksum Data
ATK Hotkey Driver
exe
2.4 MB
Windows Vista (32-bitowy)
Windows Vista (64-bitowy)
Windows XP (32-bitowy)
0.00.04.0
10/1/2008
README for ATK Hotkey Driver

5.73 KB
Windows Vista (32-bitowy)
Windows Vista (64-bitowy)
Windows XP (32-bitowy)
0.00.04.0
10/1/2008
Ten pakiet instaluje oprogramowanie (ATK Hotkey Driver) umożliwiające włączenie następującego urządzenia.

Nazwa urządzenia w Menedżerze urządzeń
---------------------------------
ATK0101 ACPI UTILITY

Obsługiwane urządzenia ThinkPad:
— SL300, SL400, SL500

Obsługiwane systemy operacyjne:
— Microsoft Windows Vista 32-bitowy, 64-bitowy
— Microsoft Windows XP Home Edition, Professional
Informacje dodatkowe
Spis treści
Podsumowanie zmian
Instrukcja instalacji
Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

Podsumowanie zmian

Wersja 0.00.04.0

 • (Nowe) (Wstępne wydanie) Obsługa dla urządzeń ThinkPad SL300, SL400, SL500.
Instrukcja instalacji

Instalacja ręczna

Windows Vista (32-bitowy, 64-bitowy):

 1. Uruchom system Windows Vista i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
 2. Kliknij dwukrotnie pakiet sterownika, aby go rozpakować na dysk twardy. Domyślną lokalizacją jest C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK.
 3. Kliknij Start, a następnie kliknij Wszystkie programy.
 4. Kliknij przycisk Akcesoria, a następnie polecenie Uruchom.
 5. Określ lokalizację pliku SETUP.EXE z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij przycisk OK. Przykład: C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK\SETUP.EXE
 6. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie i zastosuj domyślne ustawienia, aby zakończyć konfigurację po ponownym uruchomieniu komputera.

Windows XP:

 1. Uruchom system Windows XP i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
 2. Kliknij dwukrotnie pakiet sterownika, aby go rozpakować na dysk twardy. Domyślną lokalizacją jest C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK.
 3. Kliknij Start, a następnie kliknij Uruchom.
 4. Określ lokalizację pliku SETUP.EXE z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij przycisk OK. Przykład: C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK\SETUP.EXE
 5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie i zastosuj domyślne ustawienia, aby zakończyć konfigurację po ponownym uruchomieniu komputera.
Instalacja bezobsługowa
Uwaga: Jest to przeznaczone wyłącznie do użytku przez administratorów systemu.

Windows Vista (32-bitowy, 64-bitowy):

 1. Uruchom system Windows Vista i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
 2. Kliknij dwukrotnie pakiet sterownika, aby go rozpakować na dysk twardy. Domyślną lokalizacją jest C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK.
 3. Kliknij Start, a następnie wybierz All Programs (Wszystkie programy).
 4. Kliknij przycisk Akcesoria, a następnie polecenie Uruchom...
 5. Określ lokalizację pliku SETUP.EXE -s z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij przycisk OK. Przykład: C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK\SETUP.EXE -s
 6. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 7. Kliknij Zakończ, aby ponownie uruchomić system w celu zakończenia instalacji.

Windows XP:

 1. Uruchom system Windows XP i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
 2. Kliknij dwukrotnie pakiet sterownika, aby go rozpakować na dysk twardy. Domyślną lokalizacją jest C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK.
 3. Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Run... (Uruchom).
 4. Określ lokalizację pliku SETUP.EXE -s z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij przycisk OK. Przykład: C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK\SETUP.EXE -s
 5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 6. Kliknij Zakończ, aby ponownie uruchomić system w celu zakończenia instalacji.

Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

Windows Vista (32-bitowy, 64-bitowy):

 1. Kliknij Start, a następnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
 2. Kliknij Odinstaluj program.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę „Name” (Nazwa), a następnie kliknij przycisk Więcej.
 4. Zaznacz „Wersja” i kliknij OK.
 5. Sprawdź wartość Wersja w 'Lenovo_ATK_Package'

Windows XP:

 1. Kliknij Start, a następnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
 2. Kliknij Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy).
 3. Kliknij „Lenovo_ATK_Package”, a następnie „Click here for support information” (Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat wsparcia technicznego).
 4. Sprawdź wartość Wersja.

 • ID Aliasu: MIGR-69990, MIGR-69990-KR, SYD0-0319C45
 • ID dokumentu:DS001746
 • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
 • © 2015 Lenovo