Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Sterownik ATK Hotkey dla systemu Windows Vista, XP — ThinkPad SL300, SL400, SL500

   wstecz#ProductName# - Pobieranie

   Imię
   System operacyjny
   Wersja
   Wypuszczone
   Pobierz teraz
   Checksum Data
   ATK Hotkey Driver
   exe
   2.4 MB
   Windows Vista (32-bitowy)
   Windows Vista (64-bitowy)
   Windows XP (32-bitowy)
   0.00.04.0
   10/1/2008
   README for ATK Hotkey Driver

   5.73 KB
   Windows Vista (32-bitowy)
   Windows Vista (64-bitowy)
   Windows XP (32-bitowy)
   0.00.04.0
   10/1/2008
   Ten pakiet instaluje oprogramowanie (ATK Hotkey Driver) umożliwiające włączenie następującego urządzenia.

   Nazwa urządzenia w Menedżerze urządzeń
   ---------------------------------
   ATK0101 ACPI UTILITY

   Obsługiwane urządzenia ThinkPad:
   — SL300, SL400, SL500

   Obsługiwane systemy operacyjne:
   — Microsoft Windows Vista 32-bitowy, 64-bitowy
   — Microsoft Windows XP Home Edition, Professional
   Informacje dodatkowe
   Spis treści
   Podsumowanie zmian
   Instrukcja instalacji
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

   Podsumowanie zmian

   Wersja 0.00.04.0

   • (Nowe) (Wstępne wydanie) Obsługa dla urządzeń ThinkPad SL300, SL400, SL500.
   Instrukcja instalacji

   Instalacja ręczna

   Windows Vista (32-bitowy, 64-bitowy):

   1. Uruchom system Windows Vista i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
   2. Kliknij dwukrotnie pakiet sterownika, aby go rozpakować na dysk twardy. Domyślną lokalizacją jest C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK.
   3. Kliknij Start, a następnie kliknij Wszystkie programy.
   4. Kliknij przycisk Akcesoria, a następnie polecenie Uruchom.
   5. Określ lokalizację pliku SETUP.EXE z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij przycisk OK. Przykład: C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK\SETUP.EXE
   6. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie i zastosuj domyślne ustawienia, aby zakończyć konfigurację po ponownym uruchomieniu komputera.

   Windows XP:

   1. Uruchom system Windows XP i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
   2. Kliknij dwukrotnie pakiet sterownika, aby go rozpakować na dysk twardy. Domyślną lokalizacją jest C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK.
   3. Kliknij Start, a następnie kliknij Uruchom.
   4. Określ lokalizację pliku SETUP.EXE z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij przycisk OK. Przykład: C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK\SETUP.EXE
   5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie i zastosuj domyślne ustawienia, aby zakończyć konfigurację po ponownym uruchomieniu komputera.
   Instalacja bezobsługowa
   Uwaga: Jest to przeznaczone wyłącznie do użytku przez administratorów systemu.

   Windows Vista (32-bitowy, 64-bitowy):

   1. Uruchom system Windows Vista i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
   2. Kliknij dwukrotnie pakiet sterownika, aby go rozpakować na dysk twardy. Domyślną lokalizacją jest C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK.
   3. Kliknij Start, a następnie wybierz All Programs (Wszystkie programy).
   4. Kliknij przycisk Akcesoria, a następnie polecenie Uruchom...
   5. Określ lokalizację pliku SETUP.EXE -s z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij przycisk OK. Przykład: C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK\SETUP.EXE -s
   6. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   7. Kliknij Zakończ, aby ponownie uruchomić system w celu zakończenia instalacji.

   Windows XP:

   1. Uruchom system Windows XP i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
   2. Kliknij dwukrotnie pakiet sterownika, aby go rozpakować na dysk twardy. Domyślną lokalizacją jest C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK.
   3. Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Run... (Uruchom).
   4. Określ lokalizację pliku SETUP.EXE -s z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij przycisk OK. Przykład: C:\DRIVERS\WIN\ATKHTK\SETUP.EXE -s
   5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   6. Kliknij Zakończ, aby ponownie uruchomić system w celu zakończenia instalacji.

   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

   Windows Vista (32-bitowy, 64-bitowy):

   1. Kliknij Start, a następnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
   2. Kliknij Odinstaluj program.
   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę „Name” (Nazwa), a następnie kliknij przycisk Więcej.
   4. Zaznacz „Wersja” i kliknij OK.
   5. Sprawdź wartość Wersja w 'Lenovo_ATK_Package'

   Windows XP:

   1. Kliknij Start, a następnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
   2. Kliknij Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy).
   3. Kliknij „Lenovo_ATK_Package”, a następnie „Click here for support information” (Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat wsparcia technicznego).
   4. Sprawdź wartość Wersja.

   • ID Aliasu: MIGR-69990, MIGR-69990-KR, SYD0-0319C45
   • ID dokumentu:DS001746
   • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
   • © 2015 Lenovo