Print
#Account Title#
Search
Wykryto niewspieraną przeglądarkę:Drogi Użytkowniku przeglądarka, której obecnie używasz nie jest obsługiwana przez nasz system. Proszę nacisnij tutaj aby dowiedzieć się więcej o wspieranych przeglądarkach oraz uzyskać informacje, skąd je pobrać.

Sterownik Intel Turbo Memory Driver dla systemu Windows 7 (32-bitowego, 64-bitowego) i Vista (32-bitowego, 64-bitowego) — ThinkPad Reserve Edition, R61, R400, R500, T61, T61p, T400, T400s, T500, W500, W700, W700ds, X61, X61s, X61 Tablet, X200, X200s, X200 Tablet, X300, X301

Imię
System operacyjny
Wersja
Wypuszczone
Pobierz teraz
Intel Turbo Memory Driver
exe
9.81 MB
Windows 7 (32-bitowy)
Windows 7 (64-bitowy)
Windows Vista (32-bitowy)
Windows Vista (64-bitowy)
1.10.1.1002-8.9.2.1002
11/30/2009
README for Intel Turbo Memory Driver

12.36 KB
Windows 7 (32-bitowy)
Windows 7 (64-bitowy)
Windows Vista (32-bitowy)
Windows Vista (64-bitowy)
1.10.1.1002-8.9.2.1002
11/30/2009
Ten pakiet instaluje oprogramowanie (sterownik Intel Turbo Memory Driver) umożliwiające włączenie funkcji ReadyDrive oraz Microsoft ReadyBoost w następujących urządzeniach:
— Kontroler Intel Turbo Memory
— Kontroler Intel 82801HEM/HBM SATA AHCI
— Kontroler Intel ICH9M-E/M SATA AHCI
— Kontroler Intel ICH8M-E/ICH9M-E/M SATA RAID

Obsługiwane urządzenia ThinkPad:
— Reserve Edition
— R61
— R400, R500
— T61, T61p
— T400, T400s(*1), T500
— W500, W700(*1), W700ds(*1)
— X200, X200s, X200 Tablet(*1), X300, X301
— X61, X61s, X61 Tablet

Obsługiwane systemy operacyjne:
— Microsoft Windows 7 32-bitowy i 64-bitowy (*1)
— Microsoft Windows Vista 32-bitowy i 64-bitowy

Uwagi:
*1: ThinkPad W700ds obsługuje tylko 64-bitową wersję systemu Windows 7 Professional.
*1: Wielodotykowe modele ThinkPad T400s i X200 Tablet nie obsługują systemu Windows 7 Home Basic edition.
Informacje dodatkowe

UWAGI

 • Jeśli próbujesz odinstalować sterownik Intel Turbo Memory Driver, zobaczysz listę sterowników do usunięcia. Możesz wybrać sterownik Intel Turbo Memory Driver, ale nigdy nie wybieraj sterownika Intel Matrix Storage Manager(IMSM) Driver. Twój komputer może wyświetlać niebieski ekran ze względu na brak IMSM.
 • Jeżeli wcześniej zainstalowana została konsola Intel Matrix Storage Console ze sterownikiem urządzenia, usunięty zostanie link do aplikacji sterownika Intel Turbo Memory Driver. W tym przypadku należy ponownie zainstalować pakiet.
 • Nie zaleca się stosowania pamięci Intel Turbo Memory w systemie z dyskiem SSD. Idealnym rozwiązaniem byłoby usunięcie modułu Intel Turbo Memory z systemu jeżeli używany jest dysk SSD. Zapoznaj się z Instrukcją konserwacji sprzętu lub ustaw wyłączony moduł Intel Turbo Memory w następujący sposób.
  1. Uruchom konsolę Intel Turbo Memory Console.
  2. Usuń zaznaczenie pola „Enable Windows ReadyBoost” (Włącz Windows ReadyBoost) i „Enable Windows ReadyDrive” (Włącz Windows ReadyDrive).
Spis treści
Podsumowanie zmian
Instrukcja instalacji
Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

 

Podsumowanie zmian

Gdzie:

 • [Ważne] Ważna aktualizacja
 • (Nowe) Nowa funkcja lub rozszerzenie
 • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

Wersja 1.10.1.1002-8.9.2.1002

 • (Poprawka) W dokumencie dodano uwagę o tym, iż nie zaleca się stosowania pamięci Intel Turbo Memory w systemie z dyskiem SSD.
 • (Poprawka) Usunięto problem powodujący brak możliwości przekształcenia dysku systemowego w dysk dynamiczny.

Wersja 1.10.0.1012-8.9.2.1002

 • [Ważne] Dodano obsługę dla systemu Microsoft Windows 7.

Wersja 1.9.0.1006-8.8.0.1009

 • (Nowe) Przywrócono obsługę dla urządzeń ThinkPad X301.
 • (Nowe) Dodano obsługę dla urządzeń ThinkPad T400s.
 • (Nowe) Zaktualizowano sterownik Intel Matrix Storage Manager Driver do wersji 8.8.0.1009.

Wersja 1.9.0.1006-8.6.3.1004

 • (Poprawka) Naprawiono problem powodujący wyświetlanie niebieskiego ekranu przy pamięci systemowej powyżej 4 GB.

Wersja 1.8.1.1002-8.6.3.1004

 • [Ważne] Dodano obsługę dla urządzeń ThinkPad X301.
 • (Nowe) Dodano obsługę dla urządzeń ThinkPad W700ds.
 • (Nowe) Rozszerzenie funkcjonalności sterownika urządzenia.

Wersja 1.7.0.1029-8.6.0.1007

 • (Nowe) Obsługa trybu RAID.
 • (Nowe) Obsługa karty 4 GB.

Wersja 1.6.3.1001-8.2.4.1005

 • (Nowe) Obsługa dla urządzeń ThinkPad R400, R500, T400, T500, W500, X200.
 • (Nowe) Rozszerzenie funkcji sterownika urządzenia
 • (Nowe) Obsługa dla urządzeń ThinkPad W700 Non-RAID Model, X301 (dodana).
 • (Nowe) Obsługa dla urządzeń ThinkPad X200s, X200 Tablet (dodana).

Wersja 1.5.0.1013-7.8.0.1012

 • (Nowe) Obsługa dla modeli z nowymi mikroprocesorami.
 • (Nowe) Obsługa dla urządzeń ThinkPad X300 (dodana).

Wersja 1.0.1.1004-7.0.3.1001

 • (Poprawka) Chwilowe wyświetlanie niebieskiego ekranu podczas przenoszenia urządzenia.

Wersja 1.0.1.1004-7.0.1.1001

 • (Poprawka) Chwilowe wyświetlanie niebieskiego ekranu podczas uruchamiania systemu operacyjnego.
 • (Nowe) Obsługa dla urządzeń ThinkPad X61, X61s, X61 Tablet
 • (Nowe) Obsługa dla urządzeń ThinkPad T61p.

Wersja 1.0.0.1082-7.0.0.1020

 • (Nowe)(Wstępne wydanie) obsługa dla urządzeń ThinkPad R61, T61, X61, X61s, X61 Tablet.

Instrukcja instalacji

Uwaga: Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizacja oprogramowania może nie być konieczna. Aby ustalić, czy należy aktualizować oprogramowanie, należy zapoznać się z częścią Informacje o wersji.

Aktualizacja ręczna

W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer i Eksplorator Windows.

[Pobieranie pliku]

 1. Kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
 4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się wiadomość, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

[Rozpakowywanie pliku]

   5.  Upewnij się, czy masz uprawnienia administratora przy logowaniu się na komputerze docelowym.
   6.  Znajdź folder, do którego został pobrany plik.
   7.  Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
   8.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   9.  W oknie Wybierz miejsce docelowe kliknij Next (Dalej). Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij Browse (Przeglądaj).
 10.  W oknie Ready to Install (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną rozpakowane do folderu wybranego w Kroku 9 rozpakowywania plików.

[Instalowanie plików]

 11.  Upewnij się, że pole wyboru znajdujące się obok pola Install ..... now (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij Finish (Zakończ).
 12.  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4 — Pobieranie pliku.

Instalacja bezobsługowa

Uwaga: Jest to przeznaczone wyłącznie do użytku przez administratorów systemu.

 1. Zapoznaj się z częścią Instalacja ręczna, a następnie pobierz i rozpakuj plik.
 2. W kroku 1 części Instalowanie plików usuń zaznaczenie pola wyboru, które znajduje się obok pola Install ..... now (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Zakończ, aby anulować instalację.
 3. W wierszu polecenia uruchom plik setup.exe z opcją -s.
  Przykład: [Ścieżka do miejsca, w którym pliki zostały rozpakowane]\setup -s
Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

[Intel Turbo Memory Controller]

 1. Kliknij Start, a następnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
 2. Kliknij przycisk System and Maintenance (System i konserwacja).
 3. Kliknij System.
 4. Kliknij Device Manager (Menedżer urządzeń).
 5. Kliknij symbol + znajdujący się obok kategorii Storage controllers (Kontrolery magazynu).
 6. Kliknij dwukrotnie Intel Flash Cache Logic Chip lub Intel Turbo Memory Controller.
 7. Kliknij kartę Driver (Sterownik). Wyświetli się wersja sterownika — Driver Version.

[Kontroler Intel 82801HEM / HBM SATA AHCI,
Intel ICH9M-E/M SATA AHCI lub
Intel® ICH8M-E/ICH9M-E/M SATA RAID]

 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Computer (Komputer), a następnie kliknij Properties (Właściwości).
 3. W lewym okienku kliknij Device Manager (Menedżer urządzeń).
 4. Kliknij symbol + znajdujący się obok kontrolerów IDE ATA/ATAPI lub kategorii kontrolery magazynu Storage controllers.
 5. Kliknij dwukrotnie kontroler Intel® 82801HEM / HBM SATA AHCI, Intel® ICH9M-E/M SATA AHCI lub Intel® ICH8M-E/ICH9M-E/M SATA RAID.
 6. Kliknij kartę Driver (Sterownik). Wyświetli się wersja sterownika.
Pakiet Pamięć Turbo Memory SATA AHCI/RAID Wydanie
1.10.1.1002-8.9.2.1002 1.10.1.1002 8.9.2.1002 Aktualne wydanie
1.10.0.1012-8.9.2.1002 1.10.0.1012 8.9.2.1002 7zin84ww.exe
7zin84ww.txt
1.9.0.1006-8.8.0.1009 1.9.0.1006 8.8.0.1009 7zin73ww.exe
7zin73ww.txt
1.9.0.1006-8.6.3.1004 1.9.0.1006 8.6.3.1004 7zin71ww.exe
7zin71ww.txt
1.8.1.1002-8.6.3.1004 1.8.1.1002 8.6.3.1004 7zin64ww.exe
7zin64ww.txt
1.7.0.1029-8.6.0.1007 1.7.0.1029 8.6.0.1007 7zin53ww.exe
7zin53ww.txt
1.6.3.1001-8.2.4.1005 1.6.3.1001 8.2.4.1005 7zin05ww.exe
7zin05ww.txt
1.5.0.1013-7.8.0.1012 1.5.0.1013 7.8.0.1012 7tin07ww.exe
7tin07ww.txt
1.0.1.1004-7.0.3.1001 1.0.1.1004 7.0.3.1001 7kin14ww.exe
7kin14ww.txt
1.0.1.1004-7.0.1.1001 1.0.1.1004 7.0.1.1001 Nie opublikowano w sieci.
1.0.0.1082-7.0.0.1020 1.0.0.1082 7.0.0.1020 Nie opublikowano w sieci.

 • ID Aliasu: MIGR-67820, MIGR-67820-KR
 • ID dokumentu:DS001676
 • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
 • © 2015 Lenovo