Poprawka Hotkey Features dla systemu Windows 7 (32-bitowego, 64-bitowego), Vista (32-bitowego, 64-bitowego), XP (32-bitowego, 64-bitowego), 2000 — ThinkPad

Imię
System operacyjny
Wersja
Wypuszczone
Pobierz teraz
Hotkey Features patch
exe
359.73 KB
Windows 7 (32-bitowy)
Windows 7 (64-bitowy)
Windows Vista (32-bitowy)
Windows Vista (64-bitowy)
Windows XP (32-bitowy)
Build 01
10/14/2010
README for Hotkey Features patch
txtreadme
5.79 KB
Windows 7 (32-bitowy)
Windows 7 (64-bitowy)
Windows Vista (32-bitowy)
Windows Vista (64-bitowy)
Windows XP (32-bitowy)
Build 01
10/14/2010
Poprawka Hotkey Features umożliwia usunięcie problemu powodującego nieoczekiwany błąd aplikacji związany z oprogramowaniem Hotkey Features.
Po zastosowaniu tej poprawki jeden plik programu, HKVOLKEY.DLL, zostanie skopiowany do folderu
C:\Program Files\Lenovo\Hotkey.
Program TPOSDSVC.EXE będzie wtedy mógł działać i kończyć działanie bez awarii aplikacji.

Obsługiwane komputery ThinkPad:

Obsługiwane systemy operacyjne:
— Microsoft Windows 7 32-bitowy, 64-bitowy
— Microsoft Windows Vista 32-bitowy, 64-bitowy
— Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
— Microsoft Windows XP Home Edition, Professional
— Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
— Microsoft Windows 2000
Informacje dodatkowe
Spis treści
Obsługiwane komputery ThinkPad
Podsumowanie zmian
Instrukcja instalacji

Obsługiwane komputery ThinkPad:
 • Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15
 • Edge E10, Edge E30, Edge E31, Edge E40, Edge E50
 • G50
 • L410, L412, L510, L512
 • SL300, SL400, SL400c, SL410, SL500, SL500c, SL510
 • Reserve Edition
 • R50, R50e, R50p, R51, R51e, R52
 • R60, R60e, R60i, R61, R61e, R61i
 • R400, R500
 • T41, T41p, T42, T42p, T43, T43p
 • T60, T60p, T61, T61p
 • T400, T400s, T410, T410i, T410s, T410si
 • T500, T510, T510i
 • W500, W510
 • W700, W700ds
 • W701, W701ds
 • X31, X32, X40, X41, X41 Tablet
 • X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
 • X100e
 • X200, X200s, X200 Tablet
 • X201, X201i, X201s, X201 Tablet
 • X300, X301
 • Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, Z61t

Podsumowanie zmian

Gdzie:

 • [Ważne] Ważna aktualizacja
 • (Nowość) Nowa funkcja lub ulepszenie
 • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

Wersja 01

 • (Poprawka) Usunięto problem związany z nieoczekiwanym błędem aplikacji TPOSDSVC.EXE.

Instrukcja instalacji
Uwagi:
 • Poprawka Hotkey Features kopiuje plik HKVOLKEY.DLL do komputera ThinkPad, w którym przypadkowo usunięto pliki DLL. W przeciwnym razie jej stosowanie nie jest konieczne.
Instalacja ręczna

W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer i Eksplorator Windows.

[Pobieranie pliku]

 1. Kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
 4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się wiadomość, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

[Wyodrębnianie pliku]

 1. Zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora.
 2. Znajdź katalog, do którego został pobrany plik.
 3. Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
 4. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 5. W oknie „Select Destination Location” (Wybierz miejsce docelowe) kliknij przycisk Next (Dalej). Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij Browse (Przeglądaj).
 6. W oknie „Ready to Install” (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną wyodrębnione do folderu wybranego w kroku 9.

[Instalowanie plików]

 1. Sprawdź, czy pole wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

Weryfikacja zainstalowanej poprawki

Po zastosowaniu poprawki Hotkey Features plik MARKER.DLL będzie znajdować się w katalogu C:\Program Files\Lenovo\Hotkey.

Plik MARKER.DLL może ulec zastąpieniu. W takim przypadku można uruchomić poprawkę ponownie.


 • ID Aliasu: MIGR-76426, MIGR-76426-KR
 • ID dokumentu:DS000774
 • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
 • © 2015 Lenovo