Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Poprawka Hotkey Features dla systemu Windows 7 (32-bitowego, 64-bitowego), Vista (32-bitowego, 64-bitowego), XP (32-bitowego, 64-bitowego), 2000 — ThinkPad

   wstecz#ProductName# - Pobieranie

   Imię
   System operacyjny
   Wersja
   Wypuszczone
   Pobierz teraz
   Checksum Data
   Hotkey Features patch
   exe
   359.73 KB
   Windows 7 (32-bitowy)
   Windows 7 (64-bitowy)
   Windows Vista (32-bitowy)
   Windows Vista (64-bitowy)
   Windows XP (32-bitowy)
   Build 01
   10/14/2010
   README for Hotkey Features patch
   txtreadme
   5.79 KB
   Windows 7 (32-bitowy)
   Windows 7 (64-bitowy)
   Windows Vista (32-bitowy)
   Windows Vista (64-bitowy)
   Windows XP (32-bitowy)
   Build 01
   10/14/2010
   Poprawka Hotkey Features umożliwia usunięcie problemu powodującego nieoczekiwany błąd aplikacji związany z oprogramowaniem Hotkey Features.
   Po zastosowaniu tej poprawki jeden plik programu, HKVOLKEY.DLL, zostanie skopiowany do folderu
   C:\Program Files\Lenovo\Hotkey.
   Program TPOSDSVC.EXE będzie wtedy mógł działać i kończyć działanie bez awarii aplikacji.

   Obsługiwane komputery ThinkPad:

   Obsługiwane systemy operacyjne:
   — Microsoft Windows 7 32-bitowy, 64-bitowy
   — Microsoft Windows Vista 32-bitowy, 64-bitowy
   — Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
   — Microsoft Windows XP Home Edition, Professional
   — Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
   — Microsoft Windows 2000
   Informacje dodatkowe
   Spis treści
   Obsługiwane komputery ThinkPad
   Podsumowanie zmian
   Instrukcja instalacji

   Obsługiwane komputery ThinkPad:
   • Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15
   • Edge E10, Edge E30, Edge E31, Edge E40, Edge E50
   • G50
   • L410, L412, L510, L512
   • SL300, SL400, SL400c, SL410, SL500, SL500c, SL510
   • Reserve Edition
   • R50, R50e, R50p, R51, R51e, R52
   • R60, R60e, R60i, R61, R61e, R61i
   • R400, R500
   • T41, T41p, T42, T42p, T43, T43p
   • T60, T60p, T61, T61p
   • T400, T400s, T410, T410i, T410s, T410si
   • T500, T510, T510i
   • W500, W510
   • W700, W700ds
   • W701, W701ds
   • X31, X32, X40, X41, X41 Tablet
   • X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
   • X100e
   • X200, X200s, X200 Tablet
   • X201, X201i, X201s, X201 Tablet
   • X300, X301
   • Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, Z61t

   Podsumowanie zmian

   Gdzie:

   • [Ważne] Ważna aktualizacja
   • (Nowość) Nowa funkcja lub ulepszenie
   • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

   Wersja 01

   • (Poprawka) Usunięto problem związany z nieoczekiwanym błędem aplikacji TPOSDSVC.EXE.

   Instrukcja instalacji
   Uwagi:
   • Poprawka Hotkey Features kopiuje plik HKVOLKEY.DLL do komputera ThinkPad, w którym przypadkowo usunięto pliki DLL. W przeciwnym razie jej stosowanie nie jest konieczne.
   Instalacja ręczna

   W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer i Eksplorator Windows.

   [Pobieranie pliku]

   1. Kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
   2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
   4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się wiadomość, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

   [Wyodrębnianie pliku]

   1. Zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora.
   2. Znajdź katalog, do którego został pobrany plik.
   3. Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
   4. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   5. W oknie „Select Destination Location” (Wybierz miejsce docelowe) kliknij przycisk Next (Dalej). Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij Browse (Przeglądaj).
   6. W oknie „Ready to Install” (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną wyodrębnione do folderu wybranego w kroku 9.

   [Instalowanie plików]

   1. Sprawdź, czy pole wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij przycisk Finish (Zakończ).
   2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

   Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

   Weryfikacja zainstalowanej poprawki

   Po zastosowaniu poprawki Hotkey Features plik MARKER.DLL będzie znajdować się w katalogu C:\Program Files\Lenovo\Hotkey.

   Plik MARKER.DLL może ulec zastąpieniu. W takim przypadku można uruchomić poprawkę ponownie.


   • ID Aliasu: MIGR-76426, MIGR-76426-KR
   • ID dokumentu:DS000774
   • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
   • © 2015 Lenovo