Intel Wireless LAN (11bgn) dla systemu Windows 7 (32-bitowego, 64-bitowego) — ThinkPad

Imię
System operacyjny
Wersja
Wypuszczone
Pobierz teraz
Intel Wireless LAN (11bgn)
exe
79.76 MB
Windows 7 (32-bitowy)
Windows 7 (64-bitowy)
13.04.0000
6/22/2011
README for Intel Wireless LAN (11bgn)
txtreadme
21.02 KB
Windows 7 (32-bitowy)
Windows 7 (64-bitowy)
13.04.0000
6/22/2011

Ten pakiet instaluje oprogramowanie (sterownik i narzędzie bezprzewodowej sieci LAN) umożliwiające korzystanie z następujących urządzeń:

 • Intel WiFi Link 5150

Spis treści
Obsługiwane komputery ThinkPad
Informacje o aktualizacji
Podsumowanie zmian
Wymagania
Instrukcja instalacji
Instrukcja dezinstalacji
Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
Ograniczenia

Obsługiwane komputery ThinkPad
 • Edge 11, Edge 13, Edge 14, Edge 15
 • Edge E10, Edge E30, Edge E31, Edge E40, Edge E50
 • L410, L412, L510, L512
 • Reserve Edition
 • R60, R60e, R61, R61e, R61i
 • R400, R500
 • SL300, SL400, SL400c, SL410, SL500, SL500c, SL510
 • T60, T60p, T61, T61p
 • T400, T400s, T410, T410i, T410s, T410si
 • T500, T510, T510i
 • W500, W510, W700, W700ds, W701, W701ds
 • X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
 • X100e, X200, X200s, X200 Tablet
 • X201, X201i, X201s, X201 Tablet, X300, X301

Informacje o aktualizacji

W tej wersji są nadal obsługiwane poniższe urządzenia. Dostępna jest również do aktualizacji nowsza wersja oprogramowania Intel Wireless LAN (11abgn, abg, bg) 14.00.1000 lub nowsza.

 • Intel Centrino Wireless-N 1000
 • Intel Centrino Advanced-N 6200
 • Intel Centrino Ultimate-N 6300
 • Połączenie sieciowe Intel PRO/Wireless 3945BG
 • Połączenie sieciowe Intel PRO/Wireless 3945ABG
 • Intel WiFi Link 1000
  Intel WiFi Link 5100
  Intel WiFi Link 5300
 • Intel WiFi Link 5350
 • Intel Wireless WiFi Link 4965AG
 • Intel Wireless WiFi Link 4965AGN

Podsumowanie zmian

Gdzie:

 • < > Numer wersji pakietu
 • ( ) Identyfikator kompilacji do celów administracyjnych
 • [Ważne] Ważna aktualizacja
 • (Nowość) Nowa funkcja lub ulepszenie
 • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

Wersja <13.04.0000> (6MWS21WW)

 • [Ważne]
  Do następujących urządzeń dostępna jest do aktualizacji nowsza wersja oprogramowania Intel Wireless LAN (11abgn, abg, bg) 14.02.0000 lub nowsza. (Ta wersja nadal obsługuje te urządzenia).
  Intel WiFi Link 5100
  Intel WiFi Link 5300

  W przypadku następujących urządzeń używaj tej wersji oprogramowania.
  Intel WiFi Link 5150
 • [Ważne] Do następujących urządzeń dostępna jest do aktualizacji nowsza wersja oprogramowania Intel Wireless LAN (11abgn, abg, bg) 14.00.1000 lub nowsza. (Ta wersja nadal obsługuje te urządzenia).
  Intel Centrino Wireless-N 1000
  Intel Centrino Advanced-N 6200
  Intel Centrino Ultimate-N 6300
  Połączenie sieciowe Intel PRO/Wireless 3945BG
  Połączenie sieciowe Intel PRO/Wireless 3945ABG
  Intel WiFi Link 1000
  Intel WiFi Link 5350
  Intel Wireless WiFi Link 4965AG
  Intel Wireless WiFi Link 4965AGN

  W przypadku następujących urządzeń używaj tej wersji oprogramowania.
  Intel WiFi Link 5100
  Intel WiFi Link 5150
  Intel WiFi Link 5300
 • (Poprawka) Usunięto problem polegający na tym, że oprogramowanie Intel PROSet mogło wyświetlać komunikat o błędzie.

Wersja <13.03.0000> (6MWS20WW)

 • (Poprawka) Usunięto problem, który może powodować zawieszenie komputera z niebieskim ekranem błędu.

Wersja <13.02.0000> (6MWS17WW)

 • (Nowość) Dodano obsługę modeli ThinkPad Edge 11", E10.
 • (Nowość) Dodano obsługę modeli ThinkPad Edge 13" (typy komputera: 0217, 0221, 0250), E31.
 • (Nowość) Dodano obsługę technologii Intel Wireless Display.
 • (Nowość) Dodano obsługę technologii Intel WiFi Link 5350.

Uwaga:
W pliku README w pozycji „File details” (Szczegóły pliku) znajduje się pełna lista zmian wprowadzonych w tej aktualizacji sterownika.

Wymagania

Instrukcja instalacji

Uwagi:

Instalacja ręczna

W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer oraz Eksplorator.

[Pobieranie pliku]

 1. Lewym przyciskiem myszy kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
 4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się wiadomość, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

[Wyodrębnianie pliku]

 1. Upewnij się, że używasz konta z uprawnieniami administratora.
 2. Znajdź katalog, do którego został pobrany plik.
 3. Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
 4. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 5. W oknie „Select Destination Location” (Wybierz miejsce docelowe) kliknij przycisk Next (Dalej). Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij Browse (Przeglądaj).
 6. W oknie „Ready to Install” (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną wyodrębnione do folderu wybranego w kroku 9.

[Instalowanie plików]

 1. Sprawdź, czy pole wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
  Uwaga:
  Jeżeli używasz oprogramowania ThinkVantage Access Connections, należy podczas powyższej procedury wybrać do instalacji składnik Intel PROSet/Wireless.
 3. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

Instalacja dyskretna

Uwaga: Jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla administratorów systemu.

 1. Zapoznaj się z częścią „Instalacja ręczna”, a następnie pobierz i rozpakuj plik.
 2. W kroku 11 części „Instalowanie plików” usuń zaznaczenie pola wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
 3. W wierszu polecenia wykonaj polecenie Autorun.exe z opcją -QN.
  Przykład: [Ścieżka do folderu, w którym wyodrębniono pliki]\Autorun /QN

Instrukcja dezinstalacji

Uwaga:

 • Jeśli po zakończeniu dezinstalacji oprogramowania pojawi się błąd winlogon.exe lub wystąpi jakikolwiek inny problem, ponownie zainstaluj którąkolwiek wersję tego oprogramowania, aby rozwiązać problemy.
Dezinstalacja ręczna
 1. Uruchom system Windows i zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 3. Jako wartość ustawienia Wyświetl według wybierz Kategoria, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj program.
 4. Wybierz pozycję Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiFi i kliknij Odinstaluj lub Odinstaluj/Zmień.
 5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć dezinstalację i ponownie uruchomić komputer.

Lub

 1. Uruchom system Windows i zaloguj się na konto administratora.
 2. Zapoznaj się z częścią „Instalacja ręczna”, a następnie pobierz i rozpakuj plik.
 3. W kroku 11 części „Instalowanie plików” usuń zaznaczenie pola wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
 4. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Wszystkie programy.
 5. Kliknij przycisk Akcesoria, a następnie polecenie Uruchom.
 6. Wpisz [Ścieżka do folderu, w którym wyodrębniono pliki]\Autorun.exe i kliknij przycisk OK.
  Przykład: [Ścieżka do folderu, w którym wyodrębniono pliki]\Autorun.exe
 7. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć dezinstalację i ponownie uruchomić komputer.

Dyskretna dezinstalacja ręczna

Uwaga: Jest to procedura przeznaczona wyłącznie dla administratorów systemu.

 1. Zapoznaj się z częścią „Instalacja ręczna”, a następnie pobierz i rozpakuj plik.
 2. W kroku 11 części „Instalowanie plików” usuń zaznaczenie pola wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
 3. W wierszu polecenia wykonaj Autorun.exe z opcją /QUIET /UNINSTALL.
  Przykład:
  [Ścieżka do folderu, w którym wyodrębniono pliki]\Autorun /QUIET /UNINSTALL

Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
Pakiet
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 2. Jako wartość ustawienia Wyświetl według wybierz Kategoria, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj program.
 3. Kliknij listę rozwijaną Organizuj, wybierz polecenie Układ, a następnie Okienko szczegółów. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlone Okienko szczegółów.
 4. Kliknij pozycję Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless WiFi.
 5. Sprawdź wersję produktu w Okienku szczegółów.

Sterownik
 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. W lewym okienku kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij dwukrotnie kategorię Karty sieciowe.
 5. Kliknij dwukrotnie jedną z następujących kart.
  Intel(R) WiFi Link 5150
  ------------------------------------------------
  Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN
  Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN
  Połączenie sieciowe Intel(R) PRO/Wireless 3945BG
  Połączenie sieciowe Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
  Intel(R) WiFi Link 1000 (or Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1000)
  Intel(R) WiFi Link 5100
  Intel(R) WiFi Link 5300
  Intel(R) WiFi Link 5350
  Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG
  Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
 6. Kliknij kartę Sterownik.
 7. Sprawdź wersję sterownika.

Do tej pory wydane zostały poniższe wersje. Do każdej z tych wersji dostępne jest również oprogramowanie Access Connections.

Gdzie:

 • 6000: Intel Centrino Advanced-N 6200, Intel Centrino Ultimate-N 6300
 • 5350: Intel WiFi Link 5350
 • 5000: Intel Centrino Wireless-N 1000, Intel WiFi Link 1000/5100/5150/5300/5350
 • 4965: Intel Wireless WiFi Link 4965AG/4965AGN
 • 3945: Połączenie sieciowe Intel PRO/Wireless 3945BG/3945ABG
Pakiet Identyfikator kompilacji

Sterownik

Access Connections Wydanie
6000/5000/
5350/4965/3945
6000/5000/
5350/4965/3945
13.04.0000 6MWS21WW 13.4.0.9
13.4.0.139
5.71 lub wyższe
5.71 lub wyższe
Aktualne wydanie
13.03.0000 6MWS20WW 13.3.0.24
13.3.0.137
5.71 lub wyższe
5.71 lub wyższe
6mws20ww.exe
6mws20ww.txt

Pakiet Identyfikator kompilacji

Sterownik

Access Connections Wydanie
6000/5000/
4965/3945
6000/5000/
4965/3945
13.02.0000 6MWS17WW 13.2.0.20 5.61 lub wyższe 6mws17ww.exe
6mws17ww.txt
13.01.1000 6MWS15WW 13.1.1.1 5.60 lub wyższe 6mws15ww.exe
6mws15ww.txt
13.00.0000 6MWS14WW 13.0.0.107 5.50 lub wyższe 6mws14ww.exe
6mws14ww.txt

Ograniczenia

Połączenie sieciowe Intel PRO/Wireless 3945BG/3945ABG
Ta karta może się zawieszać w trybie oszczędzania energii. Jeżeli ten problem wystąpi, skorzystaj z opisanego poniżej obejścia problemu:

 1. Otwórz Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Opcje zasilania.
 3. Wybierz dowolny plan zasilania, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia planu.
 4. W oknie Zmień ustawienia planu kliknij pozycję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
 5. W oknie Ustawienia zaawansowane przejdź do pozycji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej.
 6. Kliknij ikonę +.
 7. Tryb oszczędzania energii:
  Zasilanie bateryjne: Maksymalna wydajność
  Zasilanie zewnętrzne: Maksymalna wydajność

 • ID Aliasu: MIGR-73611, MIGR-73611-KR
 • ID dokumentu:DS000675
 • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
 • © 2015 Lenovo