Print
Tylko Logowanie obsługujące
login Konto
Search
Unsupported Browser Detected: Dear user, the browser you’re currently using is not supported by this website. Please click here for more information about the browsers we support and how to obtain them.

Jak korzystać z oprogramowania WinFlash aby zaktualizować BIOS systemów Lenovo 3000 Y310/Y410/IdeaPad Y710

Jak korzystać z oprogramowania WinFlash aby zaktualizować BIOS systemów Lenovo 3000 Y310/Y410/IdeaPad Y710:

Należy skorzystać z poniższych instrukcji:

1. Pobrać pakiet flash BIOS ze strony aktualizacyjnej.
(Uwaga: Zaleca się zapisanie pliku na pulpicie w celu jego szybkiej lokalizacji)
2. Prawym przyciskiem myszy nacisnąć na plik aktualizacyjny i wybrać polecenie "Uruchom jako administrator"
(Uwaga: Podwójne naciśnięcie na pobrany plik nie uruchomi go w systemie Windows Vista)
3. Pojawi się okno samorozpakowujące, należy nacisnąć przycisk "Instaluj"
4. Nacisnąć na przycisk "Flash Bios"
5. Pojawi się okno przypominające o podłączeniu zasilania i podaniu danych flash.
6. Nacisnąć przycisk "OK", program aktualizujący BIOS uruchomi się automatycznie.
(Uwaga: Należy odczekać, aż program zakończy aktualizację).
7. Po zakończeniu aktualizacji, nastąpi automatyczne ponowne uruchomienie systemu.


  • Alias ID: 10622
  • Document ID: HT071017
  • Last Updated :26 Mar 2014
  • (c) 2014 Lenovo