English היכן לרכוש מרכז תמיכה למחשבים עסקיים 972-3-531-3900+
החזרת מוצרים של מחשבים אישיים נייחים ומערכות הכל באחד מדגם Lenovo ThinkCentre M70z ו-M90z

פרטי החזרת מוצרים עודכנו בתאריך 24 באפריל 2012

简体中文 Tagalog 한글 Suomi
繁體中文 Français Bahasa Melayu 日本語
Dansk עברית Português русский язык
Deutsch हिंदी Svenska English
Español Italiano ภาษาไทย Hrvatski
Ελληνικά slovenščina čeština magyar
język polski română Türkçe

בשיתוף פעולה עם U.S. Consumer Product Safety Commission ‏(CPSC), ‏Lenovo קוראת מיוזמתה להחזרת מוצרים של 188,000 מחשבים אישיים נייחים ומערכות הכל באחד (AIO) מדגם ThinkCentre M70z ו-ThinkCentre M90z, שנמכרו ברחבי העולם בין מאי 2010 ומרץ 2012 (בעבר, החזרת המוצרים חלה על 160,000 מערכות שיוצרו בין מאי 2010 ודצמבר 2011). Lenovo קבעה כי עקב כשל בספק הכוח של המחשבים האישיים הנייחים ומערכות הכל באחד שעליהם חלה החזרת המוצרים, מערכות אלה עלולות להגיע להתחממות יתר, ולהוות סכנת שריפה. Lenovo קיבלה שני דיווחים מלקוחות, לגבי אש שפרצה במחשב וגרמה לו לנזקים.

Lenovo ממליצה להפסיק באופן מיידי את השימוש במחשב אישי נייח שלגביו חלה החזרת המוצרים, ולנתק את כבל החשמל. החזרת המוצרים חלה רק על חלק מהמחשבים האישיים מדגם ThinkCentre M90z ו M70z-שנמכרו בתקופה זו, וניתן לזהות את המערכות שבהן התגלתה הבעיה באמצעות סוג המחשב והמספר הסידורי.

Lenovo מציעה להחליף ללא תשלום את כל המחשבים האישיים הנייחים ומערכות הכל באחד מדגם ThinkCentre M70z  ו ThinkCentre M90z-שעליהם חלה החזרת המוצרים. הצעה זו תקפה באופן מיידי. עיינו בדף זה כדי לברר אם החזרת המוצרים חלה על המחשב האישי הנייח ומערכת הכל באחד מדגם ThinkCentre M70z ו ThinkCentre-M90z  שברשותכם. Lenovo מוקירה את לקוחותיה ומתנצלת על אי הנוחות שנגרמה כתוצאה מבעיות אלה.

משום שמערכות ותאריכי ייצור נוספים נוספו להחזרת המוצרים, גם הלקוחות שכבר בדקו בעבר את המערכת שלהם במסגרת החזרת המוצרים, מתבקשים לבדוק את המערכת שלהם מחדש, באמצעות הכלי המופיע בהמשך. הכלי עודכן והוא כולל כעת את המחשבים ותאריכי הייצור הנוספים.

לקבלת פרטים נוספים על החזרת מוצרים זו, כולל שאלות נפוצות, לחצו להלן.

Expand or Collapse this section שאלות ותשובות בנושא החזרת המוצרים
 
כיצד תבררו אם החזרת המוצרים חלה על המחשב הנייח ומערכת הכל באחד (AIO) שברשותכם

כדי לברר אם החזרת המוצרים חלה על מחשב AIO שברשותכם, בחרו את סוג המחשב 4) ספרות (ואת המספר הסידורי 7) ספרות) בשדות הבאים:

הערה: לקוחות שברשותם מספר מערכות יכולים להזין פרטים של עד 10 מערכות בכל פעם. עבור חשבונות גדולים הכוללים יותר מ 50-יחידות, יש לפנות אל נציגי המכירות של.Lenovo

הערה 2: המערכת תושבת לצורך עבודות תחזוקה מדי שבת בין השעות 12:00 בצהריים עד 8:00 בבוקר, שעון החוף המזרחי של ארה"ב. לתשומת לבכם.


אם סטטוס המערכת שלכם הוא 'מושפע':(Affected)
Lenovo ממליצה להפסיק באופן מיידי את השימוש במחשב ולנתק אותו משקע החשמל. פנו למרכז שירות ותמיכה של Lenovo או לספק שירות אחריות מוסמך כדי לקבוע מועד להחלפת ספק הכוח. תושבי ארה"ב וקנדה יכולים לפנות למרכז תמיכה של Lenovo במספר 1-855-248-2194. לקבלת תמיכה במסגרת החזרת המוצרים, פרטי מרכזי השירות ברחבי העולם מופיעים בכתובת http://support.lenovo.com/iw_IL/detail.page?DocID=HT036550.

אם סטטוס המערכת שלכם הוא 'לא מושפע':(Not Affected)
החזרת המוצרים לא חלה על המערכת שברשותכם

אם סטטוס המערכת שלכם הוא 'התיקון הושלם' :(Repair Complete)
המערכת שלכם כבר תוקנה במסגרת החזרת מוצרים זו

אם אתם זקוקים לעזרה נוספת, פנו למרכז התמיכה בלקוחות באזורכם. לקבלת רשימה של מספרי הטלפון של מרכזי השירות והתמיכה ברחבי העולם, בקרו בכתובת http://support.lenovo.com/iw_IL/detail.page?DocID=HT036550

איתור סוג המחשב והמספר הסידורי


סוג המחשב והמספר הסידורי רשומים בחלקו התחתון של המחשב האישי. כדי לאתר מספרים אלה במערכת שברשותכם, עיינו בתמונות הבאות:

M70z
 

ThinkCentre M70z: תווית בחלקה התחתון של המערכת


סוג המחשב (Machine Type) והמספר הסידורי (S/N) ב-ThinkCentre M70z

M90z
 

ThinkCentre M90z: תווית בחלקה התחתון של המערכת


סוג המחשב (Machine Type) והמספר הסידורי (S/N) ב-ThinkCentre M90z


זמינות לפי מדינה
זמיןWorldwide
מזהה כינוי : PSU-M7090
מזהה מסמך : HT071924
עדכון אחרון : 10 Jul 2014
© 2010 Lenovo. כל הזכויות שמורות.
האם דף זה סייע לכם?EvetNo