מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.{{::l.translate('Helpme')}}

{{::l.translate('Warning')}}

{{::l.translate('Warning desc')}}.

{{::l.translate('Viewing')}} {{::l.translate('parts for')}}  (MTM)

  

{{SchematicList.Name}} 

{{Detail.ID}}{{Detail.Part}}

{{detail.ID}}

 {{SchematicDetails.Part}}

({{parts.flags.ISASBOM?parts.result.ASBOMResult.length:parts.result.ASbuiltResult.length}})

({{parts.result.schematics.length}})

{{::l.translate ('Found')}}  {{::l.translate ('parts matching part')}} #
  

{{::l.translate ('Compatibility')}}

{{::parts.result.PartName|StrFilter}}  ({{::parts.result.partId}}) {{::l.translate ('Compatible Machines')}}: