מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

   NVIDIA Graphics Driver for Windows for ThinkServer TS200v (types 0981, 0992, 1008, 1010)

   חזור#ProductName# - הורדות

   שם
   מערכת הפעלה
   גרסה
   שחרור
   הורד עכשיו
   Checksum Data
   NVIDIA Graphics Driver for Windows
   exe
   136343.45 MB
   Windows Server 2008
   Ver.8.17.12.5849
   8/27/2010
   NVIDIA Graphics Driver for Windows (Read Me)
   txtreadme
   2.59 KB
   Windows Server 2008
   Ver.8.17.12.5849
   8/27/2010
   This package installs the NVIDIA Quadro FX 380 Graphics Card Driver.
   Additional information
   Supported systems
   • ThinkServer TS200v - 0981, 0992, 1008, 1010

   Downloading the package
   1. Click the file link to download the file from the Web page.
   2. When prompted, select a drive and directory in which to save the downloaded file.

   Installation Instructions
   1. Launch TV3VDO10SR24.exe (Double-click or via command-line)
   2. Launching the executable will extract the package and run the install.
   3. To invoke the install silently, run the following command from the command-line:

    TV3VDO10SR24.exe /SILENT

    This command will extract the package without driver installation. The extracted file located in the following location: (local Disk) :\DRIVERS\Video\TV3VDO10SR24

   4. Follow the on-screen instructions to complete the setup.

   • Alias ID: MIGR-76121
   • Document ID:DS004156
   • Last Updated :23 Jun 2014
   • © 2015 Lenovo